Region Östergötland

Tillfällig bristsituation av Imipenem/Cilastatin 500 mg/500 mg

Uppdaterad information! 7/3 kl 08:20.
Enligt Apotekets veckans varuinformation är nu Imipenem/Cilastatin åter i lager, se sidan om restnoterade rekvisitionsläkemedel.


Nedan följer information om restnotering av läkemedel. Observera att leveransinformationen enbart är preliminär och kan komma att ändras av leverantören.


Bristsituation av Imipenem/Cilastatin

Tillfällig leveransbegränsning råder för samtliga generiska preparat innehållandes imipenem/cilastatin 500 mg/500 mg, pulver till infusionsvätska. Enligt den senaste prognosen från läkemedelsföretaget beräknas läkemedlet kunna levereras under vecka 10, men prognosen kan komma att ändras.

Restinformation har ännu inte lagts till på Läkemedelsverkets lista över restnoterade varor. För veckovis uppdaterad information från Apoteket som rör rekvisitionsläkemedel, se sidan om restnoterade läkemedel på Lisa.


Kommentar från expertgruppen inom infektion

Rekommendationen är att, när möjligt, spara på användning av imipenem/cilastatin till dess att tillgången är säkerställd.

Imipenem-Cilastatin är ett viktigt karbapenemantibiotika, men kan oftast ersättas av meropenem. Se Region Östergötlands rekommendationer Empirisk antibiotikabehandling vid intensivvårdskrävande infektioner.

Imipenem har dock bättre grampositiv täckning än meropenem inklusive god effekt på Enterococccus faecalis, som meropenem har tveksam effekt mot på grund av högre MIC.

Undantag för att kunna ersätta imipenem med meropenem är:

1. Allvarliga bukinfektioner då man även önskar täcka Enterococcus faecalis (tex efter gall-kirurgi).

2. Enterokockendokardit där man inte kan behandla med ampicillin eller piperacillin-tazobaktam på grund av allergi eller önskar maximal empirisk täckning för S. aureus + alfastreptokocker och enterokocker, det vill säga då imipenem är det bästa empiriska alternativet.

3. Urosepsis/Pyelit:
A. Enterokockpyelit/urosepsis då man inte kan behandla med ampicillin eller piperacillin-tazobaktam på grund av allergi
eller
B. önskar både ESBL- och enterokocktäckning.


Licensalternativ

Möjligt licensalternativ är Imipenem/Cilastatin, inf, 500 mg/500 mg 10st, MAH AstrimusRX, vnr 742847. Denna produkt väntas dock vara möjlig att beställa tidigast från slutet av vecka 10.

Licensmotivering sker i KLAS. Se mer information om licensmotivering på licenssidan på Lisa. För rekvirering av läkemedel till sjukvården ska Apoteket AB meddelas om det är medicinskt brådskande, telefonnummer 010-447 73 00.

För ytterligare information om tillgängliga alternativ och beställningar, kontakta Apoteket AB på telefonnummer 010-447 73 00, eller e-post order@apoteket.se.