Region Östergötland

Tillfällig bristsituation av Meropenem och Meronem

Uppdaterad information 14/1-19 kl. 09:15
Enligt uppdaterade prognoser beräknas båda styrkor åter vecka 4-5 2019 (Läkemedelsverket 2019-01-11, Apoteket AB 2019-01-10).

Nedan följer information om restnoteringar av läkemedel. Observera att prognoserna är osäkra och att leveransinformationen enbart är preliminär och kan komma att ändras av leverantören.


Restsituation av läkemedel innehållandes meropenem

Samtliga läkemedel innehållandes meropenem (även Meronem) i både styrka 500 mg och 1 g är restnoterade. Det är osäkert när läkemedlet kommer att finnas tillgängligt men enligt prognos beräknas båda styrkor vara åter från vecka 4 eller 5 2019.

Prognoser för restnoterade läkemedel som beställs via rekvisition uppdateras veckovis och publiceras på Restnoterade läkemedel – rekvisition, som du hittar här.

Löpande uppdatering av prognoser kan ibland även ses på Läkemedelsverkets restnoteringslista som publiceras på Läkemedelsverkets hemsida.


Region Östergötlands läkemedelskommittés expertgrupp för infektion rekommenderar följande:


Licensalternativ
Skulle ändå behov av licensalternativ förekomma nämner Apoteket följande licensalternativ:

  • Meropenem-Rotexmedica 500mg, pulver till inj-/infusionsvätska, lösning, 10st,
    MAH: ROTEXMEDICA GmbH Arzneimittelwerk, varunummer 740404
  • Meropenem-Rotexmedica 1g, pulver till inj-/infusionsvätska, lösning, 10st,
    MAH: ROTEXMEDICA GmbH Arzneimittelwerk, varunummer 740401

Licensmotivering sker i KLAS. Se information om licensmotivering och produktresumé till ovanstående alternativ på licenssidan på Lisa. För rekvirering av läkemedel till sjukvården ska Apoteket AB meddelas om det är medicinskt brådskande, telefonnummer 010 - 447 73 00.

För ytterligare information om tillgängliga alternativ och information kring beställningar, kontakta Apoteket AB kundtjänst på telefonnummer 010-447 73 00, eller e-post order@apoteket.se