Region Östergötland

Tillfällig bristsituation för Ergenyl (valproinsyra) injektionsvätska – regionövergripande licens finns

Nedan följer information om restnoteringar av läkemedel. Observera att prognoserna är osäkra och att leveransinformationen enbart är preliminär och kan komma att ändras av leverantören.

Restsituation
Läkemedlet Ergenyl (valproinsyra), pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 400 mg, är restnoterat och beräknas vara åter från vecka 23.

Prognoser för restnoterade läkemedel som beställs via rekvisition uppdateras veckovis och publiceras på sidan Restnoterade läkemedel. Löpande uppdatering av prognoser kan ibland även ses på Läkemedelsverkets restnoteringslista på deras webbplats.


Följande alternativ kan finnas tillgängliga

  • Eventuell tillgång på dispensförpackning
  • Regionövergripande licens är godkänd för licensalternativ Ergenyl 100 mg/ml inj.vätska, 5x4 ml MAH: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, vnr 741944

Den regionövergripande licensen innebär att generella licenser inte behöver sökas för detta läkemedel för att det ska kunna beställas på rekvisition till Region Östergötland.

Licensalternativet har samma styrka som injektionsvätskan av det restnoterade läkemedlet; 100 mg/ml.

SPC finns endast på tyska, se dokument.

För ytterligare information om tillgängliga alternativ och information kring beställningar, kontakta Apoteket AB via telefonnummer 010-447 73 00, eller e-post order@apoteket.se.

Vid behov av stöd i specifika frågor rörande licensläkemedlet och dess SPC, kan Läkemedelsinformationscentralen kontaktas via LiLi@regionostergotland.se.