Region Östergötland

Tillfällig leveransbegränsning av diazepam injektion

Det råder tillfällig leveransbegränsning för Stesolid® Novum (diazepam) 5 mg/ml injektionsvätska emulsion 2 ml. Efter uppdaterad prognos (2019-01-17) beräknas läkemedlet åter från vecka 4 2019, men prognosen kan komma att ändras.

För aktuell prognos, se Apotekets Veckans varuinformation som publiceras på denna sida på Lisa om restnoterade läkemedel som beställs via rekvisition. Där finns även kontaktuppgifter till Apoteket AB. Läkemedelsverkets restnoteringslista kan också innehålla information. Den publiceras löpande på Läkemedelsverkets hemsida här.

Inget utbytbart alternativ finns registrerat på den svenska marknaden.


Licensalternativ

Läkemedelskommitténs expertgrupp för neurologi hänvisar till licensalternativ med lorazepam. Möjliga alternativ kan, enligt Apoteket AB, vara följande licensläkemedel:

Lorazepam 2 mg/ml injektionsvätska lösning, 10x1ml, Akorn Inc., varunummer 827249

Lorazepam 4 mg/ml injektionsvätska, 25 x 1 ml, West-Ward Pharmaceuticals Corp., varunummer 825985

Diazepam-Ratiopharm 5 mg/ml injektionsvätska lösning, 5x2 ml. Ratiopharm GmbH, varunummer 815553. Observera beräknad ledtid ca 15-20 dagar.

Mer information om licensläkemedel finns på Lisa här.


Lån av läkemedel vid situationer då alternativ inte finns att tillgå

Under perioden då Stesolid Novum är restnoterat är det extra viktigt att vi inom Region Östergötland är behjälpliga med utlån av läkemedel till enheter med akut behov.

Kontrollera om läkemedlet finns i tillgängligt på någon annan enhet. Svepa visar bassortimenten på alla enheter med Apotekets tjänst läkemedelsservice på samtliga sjukhus inom Region Östergötland. Tänk på att komma överens med utlånande enhet om hur mycket som kan hämtas och av vem. Den mängd som lånas ska vara rimlig i förhållande till lagerhållen mängd samt respektive enhets behov.

Läs mer om lån av läkemedel från annan enhet i kapitel 5.5 i Läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård samt tandvård.