Region Östergötland

Tillfälligt stängt på Apoteket ABs beredningsenhet den 11 april

På grund av behov av underhåll i lokalerna på beredningsenheten på US kommer steriltillverkningen och cytostatikatillverkningen att ha begränsad möjlighet att tillhandahålla akuta beredningar den 11 april.

Underhållet beräknas pågå från kl. 16.00 på torsdagen den 11/4.

Vid behov av att få beredningar den 11/4 gäller därför följande:

  • Beställ i god tid utifrån planerat behov.
  • Akuta beställningar görs endast i undantagsfall och i samråd med beredningsenheten.
  • Underhållstiden kan inte specificeras med tanke på oklarheter om underhållets omfattning.
  • Beredningen kommer vara i gång senast nästkommande dag, fredagen den 12/4.


För dialog kring ert behov av läkemedel ta kontakt med Apoteket AB:s beredningsenhet.
Telefon: 010 - 447 73 00
Fax: 010 - 103 389 42
E-post: tillverkninglinkoping@apoteket.se

För övriga frågor, kontakta läkemedelsenheten i Region Östergötland via lakemedel@regionostergotland.se.