Region Östergötland

Underhåll på Apotekets beredningsenhet den 13/2

Underhåll på Apoteket ABs beredningsenhet – sterilenheten den 13/2-2019
På grund av behov av underhåll i lokalerna för steriltillverkningen som sker på beredningsenheten på US kommer steriltillverkningen ha begränsad möjlighet för akuta beredningar onsdagen den 13 februari.

Cytostatikatillverkning kommer att ske som vanligt.

Underhållet beräknas pågå från klockan 14.00. 

För enheter som har behov av att få sterila beredningar den 13/2 gäller följande:

  • Beställ i god tid det ni har planerat behov av.
  • Akuta beställningar görs endast i undantagsfall i samråd med beredningsenheten.
  • Underhållstiden kan inte specificeras med tanke på oklarheter om jobbets omfattning.
  • Steriltillverkning kommer vara i gång senast nästkommande dag 14/2, men troligtvis redan under eftermiddagen den 13/2.

Kontaktuppgifter
För dialog kring ert behov av läkemedel ta kontakt med Apoteket AB:

Telefon: 010-447 73 00
Fax: 010 - 10 33 89 42
E-post: tillverkninglinkoping@apoteket.se


För övriga frågor kontakta läkemedelsenheten i Region Östergötland:
E-post: lakemedel@regionostergotland.se