Region Östergötland

Uppdaterad regnbågsbroschyr med rekommendationer om klok antibiotikaanvändning

Nu finns en uppdaterad version av Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård publicerad. Den så kallade regnbågsbroschyren, som ges ut av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket, syftar till att ge vårdpersonal stöd till en patientsäker handläggning av infektioner och bromsa utvecklingen av fler antibiotikaresistenta bakterier.

Den uppdaterade versionen innehåller bland annat de nya avsnitten:
Tecken på allvarlig infektion
Akut exacerbation av KOL
Sexuellt överförbara bakteriella infektioner

Därtill innehåller den utökad information om urinvägsinfektioner samt hud- och mjukdelsinfektioner.

Broschyren finns på Folkhälsomyndighetens webbplats, se länk.