Region Östergötland

Uppdaterat avtal för diabeteshjälpmedel

Region Östergötland har sedan den 1 november 2018 tecknat ett nytt avtal gällande diabeteshjälpmedel. Detta avtal har under mars månad kompletterats med ytterligare produkter. Bland annat har basmätare och fler pennkanyler tillkommit.

Diabeteshjälpmedel (teststickor och pennkanyler) förskrivs via hjälpmedelskort till patient som hämtar ut hjälpmedlet på öppenvårdsapotek. Samtliga valda blodglukosmätare, inklusive startkit, beställs kostnadsfritt från företagen och delas ut av ansvarig läkare eller diabetessjuksköterska. För de grupper där det finns flera valbara produkter är dessa upphandlade enligt "särskild fördelningsnyckel", vilket innebär att patientens behov styr vilket märke som förskrivs.

Av kostnadsskäl är det viktigt att byte till och förskrivning av upphandlade diabeteshjälpmedel sker.

Se uppdaterad lista med upphandlade produkter här.


Expertgruppen inom endokrinologi