Region Östergötland

Varning kring hydroklortiazid – hur gör vi i kliniken?

Uppdaterad information! 20/11 kl. 14 med utdrag från den danska Sundhedsstyrelsen om kumulativ dos (se underrubrik nedan).

Hydroklortiazid är, tillsammans med andra läkemedel som t ex furosemid, ett fotosensibiliserande läkemedel.

AstraZeneca har nyligen i samråd med EMA och Läkemedelsverket gått ut med en varning till alla förskrivare angående risken för hudcancer (utom melanom) vid långtidsbehandling med hydroklortiazid. Varningen bygger på två danska registerstudier, båda mycket välgjorda, där man sett en riskökning för skivepitelcancer och basalcellscancer hos personer som stått på höga doser hydroklortiazid under lång tid. I en av studierna har man beräknat att 11 % av alla fall med läppcancer (skivepitelcancer) kunde associeras med en hög användning av hydroklortiazid. Man har kompenserat för en rad confounders, dock inte för solexposition, hudtyp och rökning. Fotosensibiliserande effekter av hydroklortiazid kan vara en möjlig mekanism för hudcancer.

Uppskattad incidens för basalcellscancer är 30-150/100 000 invånare/år och för skivepitelcancer är det 1-34/100 000 invånare/år. Totalt ses cirka 150 fall av just läppcancer per år i Sverige.


Hur hanterar vi detta i kliniken?

Icke melanom hudcancer är ovanlig och sällan livshotande. Den främsta riskfaktor är den kumulativa solexpositionen.

Vi ska fortsätta använda hydroklortiazid som ett av flera förstahandsmedel vid hypertoni.

Hos patienter med tidigare hudcancer bör man göra en noggrann risk-nytta-analys vid val av antihypertensiv behandling. Vi ska fortsätta att informera våra patienter om vikten av att använda solskydd. På läpparna och i ansiktet rekommenderas solskyddsfaktor 50 för personer som arbetar utomhus.

 
Informationsutskick till apotek

Information från Region Östergötland angående rekommendation och patientinformation har skickats ut till apoteken i Östergötland.

Informationsutskicket finns här.
Ett kortare utdrag följer nedan:

Expertgrupperna för Hud och Endokrinologi i Region Östergötland rekommenderar fortsatt användning av hydroklortiazid som ett av flera förstahandsmedel vid hypertoni. Icke melanom hudcancer är ovanlig och sällan livshotande.

          Region Östergötlands råd till patienter:

 • Fortsätt använda ditt läkemedel så som läkaren förskrivit, läkemedlet är viktigt för din behandling.
 • Att få hudcancer är ovanligt och du kan göra flera saker själv för att minska risken:
  • Begränsa exponeringen för solljus och UV-strålar
  • Använd tillräckligt med solskydd när du utsätter dig för solljus
  • Kontrollera huden regelbundet, för att kontrollera eventuella hudförändringar
 • Kontakta din läkare om du upptäcker någon misstänkt hudförändring.
 • Misstänkta biverkningar av läkemedel kan anmälas till hälso- och sjukvårdspersonal eller direkt av patient till Läkemedelsverket.

 

Kumulativ dos

Nedan följer ett nyhetsutdrag från den danska Sundhedsstyrelsen (fritt översatt till svenska):

"Det förekommer en minimal ökad risk för basalcellscancer och risken för att utveckla skivepitelcancer är minimal vid begränsad användning. Vid en hög kumulativ dos som överstiger 50 000 mg hydroklortiazid har risken setts öka med ungefär fyra gånger. Denna kumulativa dos motsvarar ungefärligen:

 • 2,5 års behandling med 50 mg hydroklortiazid dagligen
 • 5,5 år med 25 mg hydroklortiazid dagligen
 • 11 år med 12,5 mg hydroklortiazid dagligen

25 mg och 12,5 mg hydroklortiazid förekommer i kombinationstabletter med andra antihypertensiva läkemedel. Hydroklortiazid kunde i grova drag ses vara en bidragande faktor till ungefär 23 fall av plattcellscancer av 10 000 behandlade patienter per år hos 65-åriga patienter och ungefär 164 fall av 10 000 behandlade hos 85-åringa patienter."

Du finner hela nyheten på danska här.

 

Läkemedelskommittén i Region Östergötland