Region Östergötland

Vid beställning från beredningsenheten: Tiden för kostnadsfri avbeställning förlängs

Tidigare har enheter kunnat avbeställa beställningar från beredningsenheten fram till 6 timmar innan leverans.

Med anledning av att en isolator är ur funktion har Region Östergötland tillsammans med Apoteket beslutat att tiden för kostnadsfri avbeställning förlängs från 6 till 8 timmar före leverans.

Detta beslut gäller tillsvidare. Anledningen är säkerställa leveranser under pressade förhållanden.

Region Östergötland tillsammans med Apoteket har för avsikt att permanenta avbeställningstiden från beredningsenheten fram till 8 timmar innan leverans, vårdenheter som anser att detta kommer att påverka dem ombeds kontakta Läkemedelsenheten snarast för dialog.

Vid frågor kontakta Läkemedelsenheten på  lakemedel@regionostergotland.se