Region Östergötland

Nyhetsarkiv 2013

Här finner du 2013 års nyheter.

2013-12-20 Socialstyrelsen
Nya rekommendationer för att förebygga stroke vid förmaksflimmer

2013-12-20 TLV
Constella vid svår IBS-C ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

2013-12-20 Janusinfo
Webbutbildning om när antibioitka behövs

2013-12-16
Apoteksbeställningar under jul- och nyårshelgen

2013-12-13
Viktig förändring i ordinationsmallar för Innohep

2013-12-11
Ny utgåva av Läkemedelsboken - i tryck och webbversion

2013-11-27 Läkemedelsverket
Akutpreventivmedel med levonorgestrel har dålig effekt hos kvinnor som väger över 75 kg

2013-11-25 TLV
Subventionen för Lyrica bör ses över igen

2013-11-22
Revidering av riktlinjer för läkemedelshantering

2013-11-22
ApoDos: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med jul, nyår och trettonhelgen

2013-11-22
Åtgärder för att minimera risker med ketoprofen gel

2013-11-20
Patienten får själv bekosta sitt Vagifem

2013-11-20 Läkemedelsverket
Recept kan hämtas ut i hela Europa

2013-11-15 Läkemedelsverket
Indragning av orala läkemedel innehållande ketokonazol

2013-11-15 Janusinfo
Ändrad bedömning av B-klassade substanser vid amning

2013-11-15 Janusinfo
Flera förbättringsåtgärder kring barns läkemedelsanvändning genomförda

2013-11-13 Läkemedelsverket
Sällsynta fel på injektionspennor Jext (adrenalin)

2013-11-12
Prissänkning enligt 15-årsregeln

2013-11-06
Projekt kring ordnat införande av nya läkemedel

2013-11-04
Ändrade kontaktuppgifter till dosapoteket

2013-11-04
Uppdaterad synonymlista

2013-11-01
Information om när kostnaden inte räknas in i högkostnadsskyddet i samband med generikautbyte

2013-10-30 Läkemedelsverket
Depottabletter med oxikodon är utbytbara

2013-10-30 Läkemedelsverket
Inga felaktiga produktionssatser av insulinet NovoMix 30 har sålts i Sverige

2013-10-28 Läkemedelsverket
Nya Läkemedelsfakta har lanserats

2013-10-24
Översikt kring läkemedel via Panorama

2013-10-24
Ny handlingsplan för nationella läkemedelsstrategin 2014

2013-10-23 Läkemedelsverket
Nezeril 0,1 mg/ml näsdroppar och nässpray avregistreras

2013-10-16 Läkemedelsverket
Nyttan med kombinerade p-piller överväger risken även efter ny utredning

2013-10-10
Projektet Rätt läkemedel beskrivs i nytt nummer av Dagens Dos

2013-10-10 Janusinfo
Postafen går bra att använda under graviditet

2013-10-02
Flera Vagifem-produkter utesluts ur högkostnadsskyddet

2013-10-16
WebbAbest stängt för inkommande beställningar under fyra dygn

2013-09-26
Uppdaterad broschyr om behandling av vanliga infektioner

2013-09-19
Nya Fass.se kommer i oktober

2013-09-19 Janusinfo
Ny kunskapstjänst om kön, genus och läkemedel

2013-09-16 Läkemedelsverket
Indragning av vissa partier av Symbicort forte

2013-09-13 Janusinfo
Saltinnehåll i brustabletter

2013-09-04 Läkemedelsverket
Nytt informationsmaterial om utbyte av läkemedel

2013-08-30 Janusinfo
Fall av förvärvad hemofili förknippat med klopidogrel

2013-08-30
Generiska alternativ till Zometa (zoledronsyra)

2013-08-30 TLV
Isotretionin Orifarm vid behandling av akne ingår i högkostnadsskyddet

2013-08-23 Läkemedelsverket
Utbildningsmaterial om enteral läkemedelsadministrering nu tillgängligt

2013-08-22 TLV
Forxiga vid behandling av diabetes typ 2 ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

2013-08-16
Diklofenak - nya kontraindikationer och varningar efter europeisk översyn av kardiovaskulär säkerhet

2013-08-07 Läkemedelsverket
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ändringar i användningen av metoklopramid

2013-07-29 Läkemedelsverket
EMA rekommenderar avregistrering av orala ketokonazolläkemedel

2013-07-12 Läkemedelsverket
Brist på Pro-Epanutin

2013-07-04
En samlad läkemedelslista i Nationell ordinationsdatabas

2013-07-04
Generiska alternativ till Viagra (sildenafil) på marknaden

2013-07-03 Läkemedelsverket
Nya begränsningar för användning av läkemedel som innehåller ergotaminderivat

2013-07-03 Läkemedelsverket
Information om bristsituation för Chloromycetin ögonsalva/-ögondroppar och Kloramfenikol (CCS) ögondroppar

2013-07-03 Läkemedelsverket
Information om tillfällig indragning av tillverkningssatser av Cilest och Cilest 28 p-piller

2013-07-01 Janusinfo
Förskriv generiskt azatioprin

2013-06-27 TLV
Seebri Breezhaler som bronkvidgande underhållsbehandling vid KOL ingår i högkostnadsskyddet

2013-06-27
Förskrivning av läkemedel till papperslösa

2013-06-20
Öppna jämförelser 2013 Läkemedelsbehandlingar - jämförelse mellan landsting

2013-06-19
Viktig förändring i ordinationsmallar för intravenös antibiotika

2013-06-19 TLV
Originalläkemedlet Vagifem utesluts ur högkostnadsskyddet

2013-06-19 Läkemedelsverket
Läkemedel med isotretinoin godkänt

2013-06-17 Läkemedelsverket
EMAs säkerhetskommitté rekommenderar begränsad användning av kodein vid smärtlindring av barn

2013-06-17 Läkemedelsverket
Samma försiktighetsåtgärder för att förhindra allvarliga hjärtkärlbiverkningar rekommenderas för diklofenak som för selektiva COX-2-hämmare

2013-06-14 Läkemedelsverket
Förväxlingsrisk mellan tabletter/kapslar och depottabletter oxikodonhydroklorid

2013-06-12
Läkemedelsmeddelanden från läkemedelsgruppen

2013-06-10
Omklassifikation av läkemedel på recept inför 2014

2013-06-05 TLV
Eliquis (apixaban) ingår i högkostnadsskyddet

2013-06-05 NEPI
Hur mycket kan nya läkemedel ha förlängt livslängden?

2013-06-03 TLV
Betmiga ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

2013-05-30
ApoDos: Tillfälligt tidigarelagd stopptid för ordinationsändringar

2013-05-29 TLV
Dymista (flutikason och azelastin) för behandling av allergisk rinit ingår i högkostnadsskyddet

2013-05-24 Läkemedelsverket
Varning för bantningsprodukter med dinitrofenol

2013-05-20 Läkemedelsverket
Nyttan med Diane 35 överväger riskerna i en specifik patientgrupp

2013-05-03 TLV
Efterlevnad av subventionsbegränsningar på läkemedel

2013-05-03 Läkemedelsverket
Inrapporterade biverkningar från sjukvård och allmänhet 2012

2013-04-26 Läkemedelsverket
Nya läkemedel ska märkas med triangel

2013-04-26 TLV
Läkare missar att upplysa patienter om att läkemedel kan bytas ut på apotek

2013-04-24
Rapporter med individdata över olämpliga läkemedel till äldre

2013-04-19 TLV
Bärsystem ingår inte längre i läkemedelsförmånerna

2013-04-19 Läkemedelsverket
Nytt kunskapsstöd om enteral administrering av läkemedel

2013-04-19 TLV
Missvisande information om läkemedelet Atacand

2013-04-18 Läkemedelsverket
Urinvägsinfektioner hos män - kunskapsunderlag från Smittskyddsinstitutet

2013-04-15 Läkemedelsverket
PRAC rekommenderar begränsad användning av Protelos

2013-04-04 Läkemedelsverket
EMA rekommenderar begränsad användning av Pletal

2013-04-03 Janusinfo
Industrisponsrade studier visar oftare fördelar

2013-04-03 Läkemedelsverket
Restnotering på Zovirax 3% ögonsalva

2013-03-28
Uppdaterad synonymlista för läkemedel

2013-03-27 Läkemedelsverket
Fortsatt brist på Adrenalin

2013-03-27 Läkemedelsverket
Registerstudie bekräftar ökad risk för narkolepsi efter vaccination med Pandemrix

2013-03-25 Läkemedelsverket
Synacthenbrist kommer att uppstå inom kort

2013-03-21
Generiska alternativ till dorzolamid/timolol (Cosopt)

2013-03-18 Läkemedelsverket
Respektera hållbarhetstider och utgångsdatum på läkemedel

2013-03-15 Janusinfo
C-vitamintillskott ökar njurstensrisk hos män enligt stor prospektiv studie

2013-03-14 TLV
Ny beredningsform av Alenat ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

2013-03-11 Janusinfo
Osteoporosbehandling med denosumab ökar risken för atypiska lårbensfrakturer

2013-03-11 Läkemedelsverket
Licensansökan av ersättningsprodukt till Adrenalin Mylan

2013-03-08
ApoDos: Tillfälligt tidigarelagd stopptid för ordinationsändringar

2013-03-06
Nytt telefonnummer till Dosapoteket

2013-03-06
Förskriv upphandlade blodsockerstickor

2013-03-01 Läkemedelsverket
Ökad vaksamhet vid bedömning av tuberkulinprövningsreaktion

2013-03-01 Läkemedelsverket
Utvärdering av maskinell dosdispensering visar på många förbättringsområden

2013-02-27 Janusinfo
Kvinnor metaboliserar sömnmedlet zolpidem långsammare än män

2013-02-21
Spädningsschema för antibiotika uppdaterat

2013-02-13
REK-lista 2013 på väg

2013-02-12 TLV
Generell subvention för atorvastatin

2013-02-07
Kostnadsutvecklingen för läkemedel i LiÖ 2012

2013-02-01 Janusinfo
Fyra viktiga läkemedel för den palliativa vården i livets slutskede

2013-02-01
Fel i Cosmics receptdel

2013-01-31 Läkemedelsverket
Nyttan och riskerna med behandling med Diane utreds

2013-01-24 Läkemedelsverket
Leveransproblem för Anapen och Anapen Junior

2013-01-18 Läkemedelsverket
Tredaptive upphör

2013-01-15 Läkemedelsverket
Negativ risk/nytta-förhållande för Tredaptive

2013-01-09
Fri tillgång till databasen Drugline

2013-01-11 Janusinfo
Förskriv generiskt kandesartan för subvention

2013-01-11
Generiskt alternativ till tolterodin (Detrusitol SR) på marknaden

2013-01-15 Läkemedelsverket
Uppdatering av information kring kombinerade p-piller