Region Östergötland

Nyhetsarkiv 2014

Här finner du 2014 års nyheter.


2014-12-22
Information från expertgruppen om Zostavax (bältrosvaccin)

2014-12-18 Socialstyrelsen
Läkemedel bakom många inläggningar av äldre

2014-12-18 TLV
Norspan kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning

2014-12-18 TLV
Prissänkningar på läkemedel vid diabetes typ 2

2014-12-12 Läkemedelsverket
Stegvist godkännande - en samverkansmodell för nya läkemedel

2014-12-09 TLV
Hirudoid kram utgår ut läkemedelsförmånerna

2014-11-24
ApoDos: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med jul, nyår och trettonhelgen

2014-11-28
Nya riktlinjer om vård vid astma och kol

2014-12-05
Prissänkningar på kombinationsläkemedel för behandling av astma och kol

2014-11-21 TLV
P-pillret Cerazette ingår återigen i högkostnadsskyddet

2014-11-18
Landstingen rekommenderas införa nytt kunskapsstöd vid ordination av läkemedel till barn

2014-11-18
Nyheter i webbversionen av Läkemedelsboken 2014

2014-11-14 Socialstyrelsen
Öppna jämförelser 2014: Läkemedelsbehandlingar - jämförelser mellan landsting

2014-11-14 Janusinfo
Dialog på vårdcentralen minskar antibiotikaanvändning

2014-11-13 Läkemedelsverket
Brist på läkemedel vid ortostatisk hypotension

2014-11-07
Patientfolder om generiskt utbyte nu på åtta språk

2014-10-31
Restsituation för Nutriflex lipid

2014-10-31 Janusinfo
Delbarhet av tablett och kapsel på fass.se

2014-10-30 TLV
Svårt sjuka får ny medicin mot hepatit C i högkostnadsskyddet

2014-10-27 Läkemedelsverket
Akut indragning av ögonsalvan Zovirax

2014-10-24 Läkemedelsverket
Ibuprofen kan användas för smärta och feber hos barn

2014-10-24 Janusinfo
Kortisoninjektion vid tennisarmbåge ska utmönstras

2014-10-20
Restsituation för Morfin-Skopolamin

2014-10-15 Janusinfo
Nationellt ordnat införande av nya läkemedel på Janusinfo

2014-10-10
Inbjudan till seminarium: Farmaceuter i vården - om, hur och varför?

2014-10-08
Utlåtande om kombinationspreparat med långverkande beta-2-stimuerare och kortison för inhalation

2014-10-08 TLV
Inkontinensläkemedlet Emselex utesluts ur högkostnadsskyddet

2014-10-01 TLV
Patienter drabbas av ökade kostnader för läkemedel

2014-09-19 Janusinfo
Ordlista och förklaring av farmakologiska begrepp

2014-09-03
Ansvar för den samlade läkemedelslistan - ny modell

2014-09-01 TLV
Omprövning av subventionen för Lyrica avskriven efter prissänkning

2014-08-29 Janusinfo
Binjurebarkssvikt kan förekomma i samband med inhalationssteroider

2014-08-21 Läkemedelsverket
Förslag på att paracetamol i tablettform endast ska få säljas på apotek

2014-08-21 TLV
Efterlevnad av subventionsbegränsningar på läkemedel

2014-08-20
Palliativa läkemedelsmallar i Cosmic

2014-07-25 Läkemedelsverket
Levonorgestrel och ulipristal är lämpliga akutpreventivmedel för alla kvinnor, oavsett kroppsvikt

2014-07-11 Läkemedelsverket
Utredning ger stöd för att paracetamol kan användas under graviditet

2014-07-07
Suscard 5 mg åter tillgänglig

2014-07-03 Läkemedelsverket
Skärpt vaksamhet krävs när långverkande oxikodonläkemedel byter namn

2014-07-22 Läkemedelsverket
Fem nya ämnen narkotikaklassas 

2014-07-02 Läkemedelsverket
Nya föreskrifter för nationella medicinska informationssystem

2014-06-27 Läkemedelsverket
Ny rekommendation för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar med läkemedelsbehandling

2014-06-27 Janusinfo
Laktos i tabletter oftast inget hinder

2014-06-24
Restsituation för Betapred-tabletter

2014-06-23
Nya nationella riktlinjer för diabetesvård

2014-06-17
Generiskt alternativ till Cipralex (escitalopram) på marknaden

2014-06-13
Ny version av spädningsschema nu tillgänglig

2014-06-13
Inbjudan till seminarium: Farmaceuter i vården - om, hur och varför?

2014-06-12
Läkemedelsindikatorer - landstingsövergripande uppföljning

2014-06-10
Tillfällig restsituation för Heracillin oral lösning

2014-06-10 TLV
Ändrade föreskrifter om det generiska utbytet

2014-06-03
Uppdatering av Pascal - viktig information om akuta beställningar

2014-05-23
Tillgång till Läkemedelsboken via app

2014-05-14 Läkemedelsverket
Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer

2014-05-09 TLV
Vaccin mot bältros kommer inte längre ingå i högkostnadsskyddet

2014-05-08 Läkemedelsverket
Ny rapport om Läkemedelssäkerhet

2014-05-23 Janusinfo
Restsituation för Theralen orala droppar

2014-05-08 Janusinfo
Minskade kostader för läkemedel i riket 2013

2014-05-07
Restsituation för Desonix nässpray

2014-05-06 Janusinfo
Söktjänst på fass.se visar om läkemedlet finns i lager på apoteket

2014-04-30
Att tänka på om dina läkemedel, patientbroschyr uppdaterad

2014-04-25
Ny modell för egenkontroll av läkemedelshantering

2014-04-15
Min förskrivning - en ny e-tjänst för förskrivare och verksamhetschefer

2014-04-15 Läkemedelsverket
PRAC avråder ifrån att kombinera läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet

2014-04-11
Suscard 2,5 mg åter tillgänglig

2014-04-11
Kåvepenin-tabletter 250 och 500 mg åter inom läkemedelsförmånerna

2014-04-10
Utlåtande gällande Tafinlar, Xalkori och Zaltrap från expertgruppen för cancerläkemedel

2014-04-07
Uppdaterad synonymlista och lista över läkemedel som ska dokumenteras i förbrukningsjournal

2014-04-02 SKL
Mer jämlik vård och bättre användning av nya läkemedel

2014-03-31
Rekommendation angående avregistrering av Inderal Retard

2014-03-31
Rekommendation till landstingen gällande sofosbuvir (Sovaldi) vid hepatit C

2014-03-27
Inderal Retard avregistreras

2014-03-24 Läkemedelsverket
Namnändring av läkemedel med oxikodon för att undvika förväxling

2014-03-24 Janusinfo
EMA vill stimulera innovation och öka säkerheten

2014-03-12
Subventionsbegränsningarna för Lyrica kvarstår

2014-03-12 Janusinfo
Vissa vanliga antibiotika ingår inte i läkemedelsförmånen

2014-03-07
Reviderad förteckning över läkemedel i kommunala förråd

2014-03-07 TLV
Ultibro Breezhaler som bronkvidgande underhållsbehandling vid KOL ingår högkostnadsskyddet med begränsning

2014-03-07 Läkemedelsverket
Kommande brist på fästingvaccin Encepur och Encepur Barn

2014-03-12 Läkemedelsverket
Behandling med paracetamol under graviditet

2014-02-25 Läkemedelsverket
EMA rekommenderar att Protelos/Osseor fortsätter att tillhandahållas men med ytterligare begränsningar

2014-02-22 Läkemedelsverket
Nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

2014-02-20 Läkemedelsverket
Långvarig restsituation för Ketalar injektionsvätska

2014-02-19
Ny version av spädningsschema för antibiotika finns nu tillgänglig

2014-02-14 Läkemedelsverket
Restsituation för Absenor och Ergenyl enterotabletter

2014-02-14
Reviderade ordinationsmallar för perorala antibiotika

2014-01-31
Förenklade texter för subventionsbegränsningar

2014-02-10
REK-lista 2014 på väg

2014-02-12
TLVs omprövning av Zostavax väntas vara klar i mars

2014-02-10
Nya samverkansregler mellan sjukvården och industrin

2014-02-05
Webbplats för fakta och råd vid förskrivning och uppföljning av läkemedel till äldre

2014-01-31 Läkemedelsverket
Behandling med smärtstillande läkemedel under graviditet

2014-01-31 Läkemedelsverket
Utredning om restnoteringar överlämnad till regeringen

2014-01-16 Läkemedelsverket
1 miljon foldrar bäddar för ökad trygghet vid medicinbyte

2014-01-09
Åtgärdskodning av läkemedelsberättelse och läkemedelsgenomgång