Region Östergötland

Nyhetsarkiv 2015

Här finner du 2015 års nyheter.

2015-12-28
Läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna blir kostnadsfria för barn

2015-12-22
Ändring i ordinationsmallar för p-piller

2015-12-21
Nytt nummer av Dagens Dos

2015-12-21
Dom rörande avtal kring förmånsläkemedel

2015-12-18 TLV
Repatha som blodfettsänkande behandling ingår inte i högkostnadsskyddet

2015-12-18
Prissänkningar och begränsad subvention för vissa TNF-alfa-hämmare på recept

2015-12-11 Janusinfo
Restsituation för Ketogan Novum för injekltion

2015-12-01
Apoteksbeställningar inför jul- och nyårshelgen

2015-11-26
ApoDos: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med jul- och nyårshelgen

2015-12-11 TLV
Vissa förpackningar av Cymbalta och Ariclaim utträder ur förmånerna

2015-11-26 Janusinfo
Liten effekt av läkemedel mot trängningsinkontinens hos äldre

2015-11-20 Janusinfo
Många vanliga läkemedel effekt på mortalitet även hos multisjuka äldre enligt amerikansk studie

2015-11-18
Nytt elektroniskt nyhetsbrev från Läkemedelsverket

2015-11-13 Janusinfo
Rapporter om allvarliga hudbiverkningar av galantamin (Reminyl)

2015-11-09
Mindre förpackningar av Nasonex utträder ur förmånen

2015-11-06
Ny riktlinje om hantering av licensmotivering

2015-11-06
Utbytbara läkemedel

2015-11-05 Janusinfo
Risk för blodtryckshöjning av mirabigron (Betmiga)

2015-11-10
Driftavbrott natten mellan 14 och 15 november - inte möjligt att skicka e-recept eller dosrecept

2015-11-02
Driftavbrott natten mellan 7 och 8 november - inte möjligt att skicka e-recept eller dosrecept

2015-11-02 Läkemedelsverket
Paracetamol i tablettform endast på apotek från 1 november 2015

2015-10-23
E-utbildningar om läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

2015-10-16
Nytt nummer av Dagens Dos

2015-10-16 Läkemedelsverket
Ny rekommendation för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom

2015-10-13 Läkemedelsverket
Osteonekros i hörselgången – mycket sällsynt biverkan vid bisfosfonatbehandling

2015-10-13
Uppdaterad riktlinje för läkemedelshantering

2015-10-09
Analys av läkemedelsförskrivningen inom Region Östergötland

2015-10-05
Elektronisk licensansökan efter 1 oktober

2015-09-15
Information om hjälpämnen i läkemedel

2015-09-14 TLV
Abasaglar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

2015-08-31 Janusinfo
Kalcium för injektion måste förskrivas på licens 

2015-08-28
Nya kontaktuppgifter till Apotekets kundservice

2015-08-19
Generiskt alternativ till Cymbalta på marknaden

2015-07-10
Trandate utgår ur förmånerna

2015-08-13 Läkemedelsverket
Calcium-Sandoz injektionsvätska försvinner från marknaden

2015-07-06 Socialstyrelsen
Utökad ordinationsrätt för sjuksköterskor vid vaccination av barn

2015-06-30 Läkemedelsverket
EMA rekommenderar bättre utbildning om adrenalinsprutor

2015-06-29 Janusinfo
Toxiska och allergiska reaktioner på ljus och läkemedel i förening

2015-06-26
Spädningsschemat för antibiotika och antimykotika är nu uppdaterat

2015-06-26
Restsituation för Spasmofen suppositorier

2015-06-26 Läkemedelsverket
E-utbildning om biverkningsrapportering

2015-06-18
Teovent rektallösning avregistreras

2015-06-16 TLV
Fler patienter får hepatit C-läkemedel

2015-06-12
Ny utformning av läkemedelsförpackningar ska minska risken för förväxlingar

2015-06-08
ApoDos: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med midsommar

2015-06-05
Nytt nummer av Dagens Dos

2015-06-03
Originalläkemedlet Cipralex omfattas inte längre av läkemedelsförmånerna

2015-06-03 Läkemedelsverket
Stöd saknas för att införa generisk förskrivning

2015-06-01 TLV
Fler preventivmedel in i högkostnadsskyddet

2015-06-01 Läkemedelsverket
Ny behandlingsrekommendation för astma

2015-06-01
Läkemedel mot prostatacancer in i högkostnadsskyddet

2015-05-20
Åtgärder för att minimera risker vid användning av ketoprofen gel för utvärtes bruk

2015-05-20 Läkemedelsverket
Långvarig restnotering för Zovirax 3 % ögonsalva

2015-05-13 Läkemedelsverket
Ny EU-gemensam symbol för internethandel med läkemedel

2015-05-11
ApoDos: Ändrad stopptid för ordinationsändringar

2015-05-08 Läkemedelsverket
Ökad inrapportering av biverkningar 2014

2015-04-30
Dosapotekets byte av interna IT-stöd ger påverkan på dostjänsten under perioden 8-14 maj

2015-04-29 Läkemedelsverket
Försäljning av paracetamol i tablettform i detaljhandeln upphör 1 november

2015-04-23 SKL
Sex nya läkemedel mot Hepatit C

2015-04-17 Janusinfo
Säkert sluta med statin nära slutet enligt amerikansk studie

2015-04-15
ApoDos: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med Kristi Himmelsfärd och 1 maj

2015-04-15
Addaven spårelement ersätter Tracel

2015-04-15
Nya åtgärder för att minska risken för osteonekros i käken med zoledronsyra och denosumab

2015-04-15 Läkemedelsverket
Uppdaterade råd för användning av höga doser ibuprofen

2015-04-10 Läkemedelsverket
Avvikelser ska markeras med ”obs” på receptet

2015-04-10
Läkemedelskostnader 2014 för Region Östergötland

2015-04-08
Region Östergötlands arbete med nationellt ordnat införande av nya läkemedel

2015-03-27 Socialstyrelsen
Läkemedelskostnaderna ökar med en miljard

2015-03-23
ApoDos: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med påskhelgen

2015-03-10 Läkemedelsverket
Restsituation för läkemedel som innehåller ketobemidon

2015-03-10 Läkemedelsverket
Åtgärder för att öka patientsäkerheten vid generiskt utbyte

2015-03-09
Läkemedel mot schizofreni/psykos - en rekommendation för vuxenpsykiatrin

2015-03-06
Nu finns REK-listan som app

2015-03-02 TLV
Bättre prisinformation underlättar för apotekskunder

2015-02-23
Läkemedelskommitténs ordförande slutar efter sju givande år

2015-02-23 Janusinfo
Störst risk för fallskador av opioider och antidepressiva

2015-02-23 Socialstyrelsen
Uppdaterade nationella riktlinjer för diabetesvård

2015-02-16 Läkemedelsverket
Nya rekommendationer för att minska risk för hjärtbiverkningar med hydroxizin (Atarax)

2015-02-12
Vagifem tillgängligt receptfritt

2015-02-12 Janusinfo
D-vitamin – behandling till vilken nytta?

2015-02-06 TLV
Prissänkning enligt 15-årsregeln

2015-02-06 Janusinfo
Läkemedel som kan ge viktpåverkan

2015-01-15 Socialstyrelsen
Reviderade nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

2015-01-13 Läkemedelsverket
Liten risk för allvarliga allergiska reaktioner med ambroxol och bromhexin

2015-01-08 Socialstyrelsen
Webbutbildning i klinisk farmakologi för ST-läkare