Region Östergötland

Nyhetsarkiv 2016

Här finner du 2016 års nyheter.

16-12-28
Heracillin 1 g tablett, åter tillgängligt

16-12-21
Cedax försvinner - förslag på alternativ

16-12-21
TLV accepterar högre kostnad för läkemedel mot sällsynt sjukdom

16-12-21
Theralen orala droppar åter tillgängligt

16-12-16
Dosrecept upphör som receptblankett fr o m 1 januari 2017

16-12-16
Restnotering av Pneumovax

16-12-16
Restsituation för Heracillin (flukloxacillin) 1 g tablett, alternativ för utbyte finns

16-12-09
Rekommendationer för läkemedelsbehandling vid depression och ångestsyndrom

2016-12-06 Läkemedelsverket
Antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk receptbeläggs

16-12-05
ApoDos: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med jul- och nyårshelgen

2016-12-02
NEPI: Ökningen av buprenorfin-plåster måste utvärderas utifrån alternativen

2016-11-23
Brist på Theralen orala droppar

2016-11-18
Kontaktpersonens betydelse i Apodossystemet

2016-11-16
Mycostatin oral lösning utgår

2016-11-15
Gemensamma förrådet vid geriatriken har stängt

2016-11-11
60 procents ökad fallrisk för äldre vid behandling med antidepressiva läkemedel

2016-10-27 Läkemedelsverket
EMA rekommenderar åtgärder för att garantera en säker användning av Keppra(levetiracetam) oral lösning

2016-10-26 Läkemedelsverket
Möjlighet att behandla fler med metformin

2016-09-30
Alla subkutana TNFα-hämmare ingår i läkemedelsförmånen

2016-09-20 Janusinfo
Cedax försvinner från marknaden

2016-09-15
Upphörande av dosdispensering vid utgången giltighetstid av recept

2016-09-07 Läkemedelsverket
En tillverkningssats av Glucagon Novo Nordisk, 1 mg, förfylld spruta (HypoKit) med batchnummer FS6X299 dras in

2016-09-02 Janusinfo
Upphörd produktion av Xylocain viskös - ersättningsprodukter

2016-08-29
Diproderm örondroppar utträder ur förmånerna

2016-08-17
70 procents ökning av hudkrämer till barn - felaktig förskrivning kan ligga bakom

2016-07-28 Janusinfo

Förskrivningsregler

2016-07-27 TLV
Utbytbart alternativ på apotek till Chloromycetin ögonsalva

2016-08-17
Upphörd produktion av Xylocain viskös

2016-07-11
EMA utvidgar granskning av SGLT2-hämmare

2016-07-01
Nya riktlinjer vid överdos med Alvedon 665 mg med modifierad frisättning

2016-06-30 Läkemedelsverket
Akut indragning av plåstret Fentanyl Orion 12µg/h med batchnummer P0059AB0AA

2016-07-21
WebbAbest tillfälligt stängt lördag 6/8 kl. 19.00 till söndag 7/8 kl 09.45

2016-07-23
Nya föreskrifter för receptförskrivning

2016-06-17
Uppdaterad riktlinje för hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt

2016-06-17 TLV
Biosimilarer väntas ge kraftig prispress

2016-06-08
Viktig information angående Acetylcystein Meda lösning 200 mg/ml

2016-06-13
ApoDos: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med midsommarhelgen

2016-06-03
Restsituation för Oralovite

2016-05-30 Läkemedelsverket
Biverkningsrapportering fortsätter att öka

2016-05-27 Läkemedelsverket
Behandlingsrekommendation om läkemedel vid gikt

2016-05-27
En förpackning av Gemadol (innehållande tramadol) utträder ur läkemedelsförmånerna

2016-06-13 Läkemedelsverket
Restsituation för remifentanil (Ultiva m fl) injektions- och infusionsvätska

2016-05-30
ApoDos: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med nationaldagen


2016-05-18 Läkemedelsverket
Inhalerade kortikosteroider vid KOL och risk för lunginflammation - information till patienter och förskrivare

2016-05-10
Patientfall om alkoholberoende i nytt nummer av Dagens Dos

2016-05-03
Rekommendationer för användning av Inutiv vid ADHD

2016-04-26
Öppen rapportering av läkemedelsföretagens värdeöverföringar till hälso- och sjukvården

2016-04-22 Socialstyrelsen
Statistik om läkemedel 2015: Användningen av magsyraläkemedel ökar

2016-04-26
ApoDos: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med Kristi Himmelsfärd dag

2016-04-22 Läkemedelsverket
EMA granskar diabetesläkemedlet kanagliflozin

2016-04-15
Hjärtsviktsmedlet Entresto ingår i högkostnadsskyddet för gällande indikation

2016-03-30
Ny riktlinje: Förskrivning av recept eller hänvisning till egenvård

2016-03-30 TLV
Toujeo (insulin glargin) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

2016-03-21 Läkemedelsverket
Granskning bekräftar känd risk för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider vid KOL

2016-03-18
Läkemedelskostnader för Region Östergötland 2015

2016-03-11
Egenkontroll av läkemedelshantering resultat från 2015

2016-03-18
Apoteksbeställningar inför påskhelgen

2016-03-15
ApoDos: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med påskhelgen

2016-02-18
Ändringar i REK-lista 2016 presenteras i Dagens Dos

2016-02-15 Läkemedelsverket
SGLT2-hämmare: Nya rekommendationer för att minimera risk för diabetesketoacidos

2016-01-29
Ansvarstagande kring kostnadsfria läkemedel till barn

2016-01-29
Listan med utbytbara läkemedel har uppdaterats

2016-02-25 Läkemedelsverket
Licenssystemet stängt fredag 26 februari

2016-01-20
Uppdaterad förteckning över läkemedel som ska dokumenteras i förbrukningsjournal

2016-01-13
Preventivmedlet Cerazette utträder ur förmånen

2016-01-18
Driftavbrott natten mellan 23 och 24 januari - inte möjligt att skicka e-recept eller dosrecept