Region Östergötland

Nyhetsarkiv 2017

17-12-21
Information om restnoterade läkemedel på rekvisition

17-12-18
Nytt sortiment i buffertförrådet US

17-12-13
Ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektioner i öppenvård

12-12-11
Nytt nummer av Dagens Dos!

17-12-07
Dosdispenserade läkemedel: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband jul- och nyårshelgen

17-12-05
Apoteksbeställningar i jul-och nyårshelgen 2017

17-11-29 Läkemedelsverket
Ändrad droppstorlek för Detremin mot D-vitaminbrist

17-11-24
OBS! Uppdaterad information 2017-11-24 - Indragning av Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg

17-11-24
Långvarig restnotering av Glytrin spray

17-11-21
Kommande restnotering av Marcain

17-11-08
Restnotering på Xylocain Kutan Spray

17-11-06
Nytt avtal med Apoteket AB om försörjning av läkemedel

17-10-18
Akut brist på Addex-Kalium, Addex-Kaliumklorid samt Addex-Natriumklorid

17-10-18
Nya rekommendationer för behandling av typ 2-diabetes från Läkemedelsverket

17-10-16
Brist på Colifoam

17-10-05
Ersättningsförpackningar för restnoterat Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml finns nu i Östergötland

17-09-27
Nytt nummer av Dagens Dos!

17-09-22
Restsituation för Cefadroxil Mylan oral suspension

17-09-22
De nationella målen för diabetesvården ännu inte uppfyllda

17-09-22
Revidering av riktlinjen för läkemedelshantering

17-09-15
Risk för leveransförseningar av dospåsar

17-09-15
Restsituation av Lasix Retard, depotkapsel 30mg

17-09-08 Läkemedelsverket
Indragning av hjärtmedicin Seloken ZOC 100 mg med batchnummer VBBN

17-09-08 Läkemedelsverket
EMAs säkerhetskommitté, PRAC, förordar en indragning av Alvedon 665 mg

17-06-27
Tips: Informationsfilmer om Läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre

17-06-26
Ny version av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

17-06-21
Fördjupad information om vaccination mot rotavirus

17-06-20
Läkemedelsverket: Viktigt att biverkningsrapportera

17-06-16
Nya behandlingsrekommendationer för patienter med långvarig eller återkommande smärta

17-06-01
Flukonazol 150 mg som endos inte längre receptfritt

17-05-31
Nytt nummer av Dagens Dos ute nu!

17-05-29 Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har uppdaterat sina riktlinjer för diabetesvården

17-05-24
EMA rekommenderar ändringar i produktinformationen för vankomycin antibiotika

17-06-22
Dosdispenserade läkemedel: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med vårens och sommarens helger

17-05-12
Byte av dosleverantör genomfördes den 11 maj

17-05-11
Oralovite restnoterat

17-05-03 Läkemedelsverket
Gardasil ingår i högkostnadsskyddet med ny begränsning

17-05-03
Uppskjutet leverantörsbyte av tjänsten dosdispenserade läkemedel

17-04-24
Ny leverantör av tjänsten dosdispenserade läkemedel

17-04-21
Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

17-04-11 Läkemedelsverket
Indragning av ytterligare EpiPen och EpiPen Jr adrenalinpennor

17-04-05
Apoteksbeställningar under påskhelgen

17-04-04
Nationella patientenkäten – hur bra är vi på att informera kring läkemedel?

17-04-04
Läkemedelskommittén söker ny ordförande

17-04-04
TLV inför möjlighet till tillfällig subvention av läkemedel för särskilda behov

17-03-29
Sfinx interaktionsdatabas byter namn till Janusmed interaktion

17-03-22
Restsituation för Antabus 400 mg

17-03-17
Epipen 300 mikrogram- indragning av en tillverkningssats (Batch 5FA665P)

17-03-13
Restsituation för Florinef

17-03-10 Janusinfo
Förbättrad version av e-tjänsten Min förskrivning från eHälsomyndigheten

17-03-02
B-komplexpreparatet Oralovite restnoterat - åter tidigast oktober 2017

17-03-01
Nya riktlinjer för handläggning av dyspepsi och magsår

17-02-27 Läkemedelsverket
Nya recepthanteringsregler för särskilda läkemedel

17-02-23 Läkemedelsverket
Nya behandlingsrekommendationer för antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer

17-02-20 Janusinfo
Ny ATC-kod för opioidkombinationer

17-02-13
Diabetesläkemedlet kanagliflozin kan bidra till ökad risk för tåamputation

17-02-03 TLV
Renvela tabletter 800 mg 180 st utträder ur förmånerna

17-02-02 Läkemedelsverket
Indragning: Två tillverkningssatser av läkemedlet Prograf (takrolimus) som förhindrar avstötning av transplanterade organ dras in på grund av felmärkning

17-02-01
Nya REK-listan i Dagens Dos

17-02-01 Janusinfo
Positiva effekter av inhalationssteroid vid mild astma

17-02-08
Viktig information om Pascal IT-stöd för ordination av dosdispenserade läkemedel

17-01-24
Kortare hållbarhet för adrenalinpenna Emerade

17-01-20 Läkemedelsverket
Restsituation för Addex-Magnesium

17-02-01
Ökad risk för benbrott hos äldre behandlade med antidepressiva

17-01-04
Sobril ut ur förmånerna - förskriv generiskt oxazepam

17-01-04
Cedax förvinner från marknaden - Region Östergötlands riktlinjer

17-01-04
Kommande brist på Haldol injektionsvätska 5 mg/ml