Region Östergötland

Nyhetsarkiv 2018

2018-12-28
Försenade läkemedelsleveranser fredagen den 28 december

2018-12-20
Leveransbegränsning av Dolcontin depottabletter

2018-12-20
Högkostnadsskyddet för läkemedel höjs vid årsskiftet

2018-12-18
Nytt avtal för diabeteshjälpmedel

2018-12-13
Försenade läkemedelsleveranser torsdagen den 13 december

2018-12-07
Socialstyrelsens checklista ska minska läkemedelsbiverkningar hos äldre

2018-12-06
Tillfällig bristsituation av Meropenem och Meronem

2018-12-05
Vid akut försämrad njurfunktion bör läkemedelsbehandlingen revideras

2018-11-29
Duroferon har utgått ur läkemedelsförmånerna

2018-11-27
Försenade läkemedelsleveranser tisdagen den 27 november

2018-11-22
Läkemedelsbehandling vid kort tarm

2018-11-20
Tillfällig leveransbegränsning av diazepam injektion

2018-11-08
Varning kring hydroklortiazid – hur gör vi i kliniken?

2018-11-07
Nytt nummer av Dagens Dos

2018-11-07
Risk för förväxling - identifiering av läkemedel bör inte göras enbart genom läkemedelsnamnet

2018-11-05
Resoriblett med nitroglycerin utgår

2018-10-30
Beställning av läkemedel på rekvisition: Tillfälligt ändrade beställnings- och leveransdagar i samband med jul- och nyårshelgen

2018-10-30
Dosdispenserade läkemedel: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med jul- och nyårshelgen

2018-10-25
Amilorid försvinner från marknaden

2018-10-23
Medicinska specialistkliniken nominerad till Guldpillret 2018

2018-10-23
Läkemedelsverket: Tillfälligt systemstopp i hantering av licensmotiveringar fredag 26/10

2018-10-19
Nya läkemedel i buffertsortimentet på US

2018-10-17
Tillfällig leveransbegränsning av Furix Retard

2018-10-09
Nya uppdaterade sidor om nationellt ordnat införande av läkemedel

2018-10-04
Diklofenaks miljöpåverkan

2018-10-02
Altargo mot svinkoppor försvinner från marknaden

2018-09-21
Tillfällig leveransbegränsning av Vanquin och Vermox

2018-09-10
Informationsmöten om riktlinje läkemedelshantering

2018-08-29
Risk för försenade läkemedelsleveranser onsdagen den 29 augusti

2018-08-28
E-utbildningar om läkemedel i Kompetensportalen

2018-08-08
Underhåll på Apoteket ABs beredningsenhet

2018-08-07
Risk för försenade läkemedelsleveranser onsdagen den 8 augusti

2018-07-10
Tillfällig leveransbegränsning för EpiPen

2018-07-05
Läkemedelsverket: Indragning av vissa läkemedel innehållande valsartan

2018-07-03
Pregabalin narkotikaklassas

2018-06-29
Läkemedelsverket: Indragning av Fiasp injektionspenna från Novo Nordisk

2018-06-18
Förtydligande kring regelverket för högkostnadsskyddet för läkemedel

2018-06-18
Dosdispenserade läkemedel: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med midsommar

2018-06-12
Återkallad rikslicens för Alimemazin APL 20 mg kapsel

2018-06-12
Läkemedelsverket: Läkemedelssubstanser som kan kräva barnskyddande förpackning

2018-06-11
Webbutbildning om läkemedel till äldre

2018-06-01
Information om licensläkemedel som alternativ till Addex-Magnesium, 1 mmol/ml

2018-05-30
Dosdispenserade läkemedel: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med nationaldagen

2018-05-29
Ny föreskrift om läkemedelshantering

2018-05-28
Restnotering av Betapred och Betametason Alternova 0,5 mg tablett

2018-05-22
Fortsatta problem med läkemedelsleveranser från Apoteket AB

2018-05-22
E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter och hantering av samtycken

2018-05-18
Risk för uteblivna läkemedelsleveranser från Apoteket AB

2018-05-17
Dosera antimikrobiella infusioner och injektioner i Cosmic i mg eller g

2018-05-16
Små förpackningar Betapred/Betametason är restnoterade

2018-05-04
Dosdispenserade läkemedel: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med Kristi himmelfärdsdag

2018-05-02
Risk för försenade leveranser av dosdispenserade läkemedel

2018-04-26
Nytt avtal för läkemedelsförsörjning 1/5 2018

2018-04-22
Klonazepam orala droppar och injektion avregistreras

2018-04-10
TLV: Ändrade föreskrifter om utbyte av parenterala läkemedel m.m.

2018-04-05
Underhåll på Apoteket ABs beredningsenhet

2018-03-27
Risk för förväxling: färgen på insulinpennor med Fiasp ändras

2018-03-26
Apoteksbeställningar under påskhelgen 2018

2018-03-26
Dosdispenserade läkemedel: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med påsk

2018-03-19
Socialstyrelsen: Nya nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

2018-03-13
Socialstyrelsen: Nya riktlinjer ska ge mer jämlik vård vid psoriasis

2018-03-05
Läkemedelsverket: Indragning av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm

2018-03-01
Status gällande leveranser av dosdispenserade läkemedel på grund av snöoväder

2018-02-28
Försenade leveranser av dosdispenserade läkemedel

2018-02-23
Expertgruppen Smärta och Neurologi: Kommande indragning av Alvedon 665 mg från och med 1/6 2018

2018-02-23
Läkemedelsverket: Alvedon 665 mg tablett, dras tillbaka från marknaden den 1 juni 2018

2018-02-15
Ny webbsida med restnoterade läkemedel

2018-02-15
Tillfälligt stängt på Apoteket ABs beredningsenhet

2018-02-01
REK 2018 i nya numret av Dagens Dos

2018-01-29
Listorna över ”Läkemedel som ska dokumenteras i förbrukningsjournal” samt ”Utbytbara läkemedel – regionala tillägg” är uppdaterade

2018-01-24
Brist på salva med betametason och kalcipotriol

2018-01-18
Läkemedelsverket: Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn - risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan

2018-01-09
Tombyl 160 mg och Arcoxia utanför förmånerna från den 1 februari

2018-01-04
Långvarig restnotering av Glytrin