Region Östergötland

Nyhetsarkiv 2019

19-12-23
Restsituation för cefotaxim
Uppdaterad info! 8/1 kl 10

19-12-23
Brist på ceftazidim
Uppdaterad info! 10/1 kl 11

19-12-20
Kommande brist på Dalacin mixtur 15 mg/ml
Uppdaterad info! 10/3 kl 9 

19-12-17
Höjt tak i högkostnads-skyddet för läkemedel den 1 januari 2020


2019-12-17
Försenade läkemedels-leveranser tisdagen den 17/2

2019-12-16
Nya läkemedel i det dosdispenserbara sortimentet

19-12-11
Regionövergripande generell licens för Isocef, gäller även på recept
Uppdaterad info! 19/12 kl 14

19-12-13
Läkemedelsverket: Felaktig komponent i Emerade injektionspenna kan påverka funktionen
Uppdaterad info 26/2 2020!

2019-12-06
En månads giltighet på recept förvalt vid förskrivning av antibiotika via ordinationsmall

2019-12-05
Flunitrazepam Mylan har slutat att tillverkas

2019-12-02
Expertgruppen rekommenderar fortsatt Emerade adrenalinpenna
Uppdaterad info! 13/12. 

2019-11-28
Kommande brist på Adrenalin inj-vätska 0,1 mg/ml Martindale Pharma

2019-11-25
Nytt nummer av Dagens Dos

2019-11-18
Regionövergripande licens för Monuril (Fosfomycin) 3000 mg granulat till oral lösning

2019-11-15
Arbete för mer konstnadseffektivt sortiment i läkemedelsförråden

19-11-14
Dosdispenserade läkemedel: Tidigarelagda stopptider i samband med jul- och nyårshelgen


19-11-14
Rekvisition: Ändrade beställnings- och leveransdagar i samband med jul- och nyårshelgen


2019-11-05
Försenade läkemedelsleveranser tisdagen den 5/11

2019-11-01
Nya förenklade behandlingsrekommendationer vid överdosering av paracetamol

2019-10-21
Akamprosat (Campral) restnoterat under en längre period
Uppdaterad info! 20/3 2020.

2019-10-15
Läkemedelsverket: Emerade injektionspenna med adrenalinlösning: Större kraft kan behövas för aktivering av pennan

2019-10-09
Förskrivare avråds att ansluta patienter till egenfinansierad dos

2019-10-08
Restsituation-Fentanyl 50 mikrogram/ml injektionsvätska
Uppdaterad info! 22/11.

2019-09-26
Läkemedelsverket: Läkemedel mot sur mage innehållandes ranitidin återkallas

2019-09-18
Läkemedelsverket: Indragning av Alvedon och Panodil 60 mg suppositorier

2019-09-06
Viktigt att sortera läkemedelsavfallet rätt

2019-09-04
Läkemedelsverkets seminarium om läkemedelssäkerhet den 22 november 2019

2019-09-26
Läkemedelsverket: Läkemedel mot sur mage innehållandes ranitidin återkallas

2019-09-19
Recept eller rekvisition för läkemedel i öppen vård

2019-09-18
Läkemedelsverket: Indragning av Alvedon och Panodil 60 mg suppositorier

2019-09-09
Tillfälliga störningar på Fass.se

2019-09-06
Viktigt att sortera läkemedelsavfallet rätt

2019-09-04
Läkemedelsverkets seminarium om läkemedelssäkerhet den 22 november 2019

2019-08-30
Leveransförseningar från beredningsenheten idag fredag den 30/8

2019-08-26
Socialstyrelsens handbok om ordination och hantering av läkemedel

2019-08-22
Det gemensamma läkemedelsförrådet i O-huset har stängt

2019-08-21
Furix Retard utgår

2019-08-20
Region Östergötlands läkemedelskostnader under 2018

2019-08-14
Lunelax utgår

2019-08-02
Brist på Kajos mixtur

2019-07-18
Hantering av avfall från läkemedel

2019-07-17
Kommande restsituation – Aciklovir för intravenöst bruk

2019-07-11
Reservrutiner för beställning av läkemedel vid eventuella driftstörningar

2019-07-09
Tillfällig restsituation - litium

2019-07-04
Säkerhetsinformation om läkemedel till hälso- och sjukvården – DHPC

2019-07-01
Tillfällig bristsituation för Konakion Novum (fytomenadion)

2019-07-01
Information under sommaren om restnoterade läkemedel

2019-06-27
Öka lagernivåerna av läkemedel i vårdverksamheternas läkemedelsförråd

2019-06-24
Rekommenderade insuliner

2019-06-18
Korta informationsfilmer från Läkemedelsverket om restnoteringar

2019-06-17
Tillfällig bristsituation för Ventoline (salbutamol) 5 mg/ml lösning för nebulisator

2019-06-14
Läkemedel kan påverkas av värmen i sommar

2019-06-13
Dosdispenserade läkemedel: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med midsommar

2019-06-10
Kommande förändring nästa år kommer att ge fler patienter tillgång till läkemedel inom läkemedelsförmånerna

2019-05-30
Restnotering på samtliga tillverkare och styrkor av Vancomycin infusionsvätska

2019-05-29
Tavegyl® Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml utgår

2019-05-29
Information om licensläkemedel som alternativ till Addex-Magnesium, 1 mmol/ml

2019-05-29
Innohep 4500 anti-Xa IE i förpackningsstorleken 2 styck har slutat tillverkas

2019-05-27
Ny databas i Skåne om krossning av tabletter och kapslar

2019-05-24
Dosdispenserade läkemedel: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med Kristi himmelsfärd och Nationaldagen

2019-05-20
Läkemedelsavvikelser kan visa vägen till förbättrade rutiner

2019-05-16
Nytt nummer av Dagens Dos

2019-05-15
Tillfälliga störningar på Fass.se

2019-05-15
Resoriblett med nitroglycerin utgår

2019-05-03
Ny försäkring för skador orsakade av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation

2019-04-29
Studie visar på möjligheter med kortare antibiotikakurer genom tätare doser

2019-04-18
Försenade läkemedelsleveranser torsdagen den 18 april

2019-04-12
Tillfällig bristsituation för Ergenyl (valproinsyra) injektionsvätska – regionövergripande licens finns

2019-04-08
Receptfria läkemedelsförpackningar och information till patientgrupp barn

2019-04-02
Dosdispenserade läkemedel: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med påsk

2019-03-28
Uppdaterat avtal för diabeteshjälpmedel

2019-03-27
Tillfälligt stängt på Apoteket ABs beredningsenhet den 11 april

2019-03-25
Tillfällig leveransbegränsning av doxazosin depottabletter

2019-03-18
Beställning av läkemedel på rekvisition: Tillfälligt ändrade beställnings- och leveransdagar i samband med påskhelgen

2019-03-11
Uppdaterad regnbågsbroschyr med rekommendationer om klok antibiotikaanvändning

2019-03-05
Tillfällig bristsituation av Imipenem/Cilastatin 500 mg/500 mg

2019-03-04
Tillfällig bristsituation av Adrenalin 0,1 mg/ml Martindale Pharma

2019-02-27
Äldres läkemedelsanvändning inom hemtjänst och särskilt boende

2019-02-14
Nytt nummer av Dagens Dos

2019-02-13
E-verifikation av läkemedelsförpackningar

2019-02-08
Ny sida om kostnadseffektiva läkemedelsval

2019-02-07
Underhåll på Apotekets beredningsenhet den 13/2

2019-02-04
SIR-systemet, som beskriver bakteriers känslighet för antibiotika, har ändrats

2019-01-29
Poddtips – Avsnitt om läkemedel i podden AT-läkarna

2019-01-21
Listan med läkemedel som ska dokumenteras i förbrukningsjournal är uppdaterad

2019-01-16
Leveransbegränsning av zopiklon (Imovane) tabletter

2019-01-08
Regionövergripande licens för ceftibuten 400 mg kapsel

2019-01-07
Dagens Dos - nytt temanummer om kostnadseffektiva läkemedelsval

2019-01-02
Vad kan du om läkemedels miljöpåverkan?

2019-01-02
Läkemedelsverket slutar driva Läkemedelsboken