Landstinget i Östergötland

Nyhetsarkiv 2011

Här finner du 2011 års nyheter.

2011-12-23
LiÖ inför försäkringslösning för ovanliga och dyra läkemedelsbehandlingar

2011-12-21
TNF-hämmare kvarstår i högkostnadsskyddet

2011-12-21 (TLV)
Lyrica kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning

2011-12-18
Satsning 2012: De mest sjuka äldre

2011-12-15 (Janusinfo)
Begränsat högkostnadsskydd för rivaroxaban (Xarelto) och apixaban (Eliquis)

2011-12-14 (Janusinfo)
Stora skillnader i läkemedelsanvändning bland våra allra äldsta

2011-12-12 (Janusinfo)
Riksstämman: Reflektera mera vid analgetikaförskrivning

2011-12-09
Förändrad landstingssubvention av preventivmedel utanför förmånen till unga kvinnor

2011-12-07 (Janusinfo)
Upphandling av HPV-vaccin överklagas igen

2011-12-05 (Janusinfo)
Riksstämman: Kraftig kritik mot centraliserad hantering av biverkningsrapporter

2011-12-02
Dabigatran (Pradaxa) subventioneras vid förmaksflimmer

2011-11-29 (Janusinfo)
Avslag mot överklagande öppnar för HPV-vaccinering i januari

2011-11-25 (Läkemedelsverket)
Marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten är inte tillåten

2011-11-25 (Läkemedelsverket)
Escitalopram - sänkt maxdos för äldre rekommenderas

2011-11-17
Kritiserad kampanj i massmedia om testosteronbrist

2011-11-16
Nya läkemedel - bedömningsrapport angående abriateron (Zytiga)

2011-11-04
Konverteringsguide för oxykodon/morfin framtagen av Expertgrupp smärta/neuro

2011-10-31 (Janusinfo)
Förskrivningsrätten för barnmorskor utökas

2011-10-28 (Läkemedelsverket)
Citalopram - sänkt maxdos rekommenderas

2011-10 27
Kommentar till interaktionsvarning i Cosmic mellan warfarin och influensavaccin

2011-10-21 (Janusinfo)
Stor registerstudie om sjukdomsrikser med Pandemrix

2011-10-13 (Janusinfo)
Ny utgåva av källan Läkemedel och fosterskador

2011-10-13 (Janusinfo)
Viktigt följa upp läkemedelsbehandling vid prostatabesvär enligt SBU

2011-10-06
Dabigatran (Pradaxa), nytt antikoagulantium - rutiner i länet

2011-10-06 (Janusinfo)
EMA vill begränsa användningen av dronedaron (Multaq) efter nya biverkningar

2011-10-06 (Janusinfo)
Viktminskningsmedel med orlistat utreds efter rapporter om leverpåverkan

2011-09-27 (Janusinfo)
Nya riskgrupper och sänkt åldersgräns för antivirala medel i uppdaterade råd vid influsensa

2011-09-22 (Janusinfo)
Positiv remissmajoritet för förslag om höjt högkostnadsskydd

2011-09-22 (Janusinfo)
Skillnader i uppgifter om patientens läkemedel kan äventyra säkerheten

2011-09-15 (Janusinfo)
Nya regler för prissättning på originalläkemedel med utbytbara alternativ

2011-09-15 (Janusinfo)
Gardasil vali i ny HPV-upphandling

2011-09-09 (Janusinfo)
Australien stoppar subvention av nya läkemedel

2011-09-07
Generiskt oxikodon försvinner från svenska marknaden

2011-09-06 (Janusinfo)
Viktigt att screena utomlandsvårdade patienter för multiresistenta bakterier

2011-08-31 (TLV)
TLV satsar mer på att följa upp nyttan av läkemedel

2011-08-26
Ny nationell läkemedelsstrategi

2011-08-23 (Janusinfo)
Uppdaterad information om förgiftningar och antidoter

2011-08-23 (Janusinfo)
Läkemedelsverket önskar bättre kommunikation kring naturläkemedel

2011-08-23 (Janusinfo)
Pioglitazon fortsatt värdefullt trots liten riskökning för urinblåsecancer

2011-07-28 (Janusinfo)
EMA avråder från att vaccinera unga med Pandemrix

2011-07-28 (Janusinfo)
Nyttan med Champix (varenklin) överväger hjärt-kärlriskerna

2011-07-25 (Janusinfo)
Läkemedelsboken i nätversion mer innehållsrik

2011-07-08
Uppdaterat spädningsschema för antibiotika

2011-07-01
Vissa teststickor för diabetiker utesluts ur läkemedelsförmånen

2011-06-10 (Janusinfo)
Socialstyrelsen vill skärpa kraven på tillgång till läkemedelsavstämningar

2011-06-09
Ny upplaga av Läkemedelsboken

2011-06-09 (Läkemedelsverket)
Nitromex försvinner från marknaden

2011-06-08 (Janusinfo)
Kommittériktlinjer klargör allas ansvar för läkemedelslistan

2011-06-01 (Läkemedelsverket)
Kunskapsguiden - samlad kunskap inom äldrevård och psykisk ohälsa

2011-06-01 (Läkemedelsverket)
Pulmicort inhalationsspray tillverkas inte längre

2011-05-31 (Janusinfo)
Uppsving för konsumentrapportering av misstänkta läkemedelsbiverkningar

2011-05-27 (Janusinfo)
Större krav på kommunikation när nya EU-lagarna införs

2011-05-20 (Janusinfo)
Bisfosfonater och atypiska frakturer

2011-05-18 (Janusinfo)
Läkemedelsverket satsar på kampen mot olaga handel

2011-05-12 (Janusinfo)
Dabigatran likvärdig med warfarin enligt SBU

2011-05-12 (TLV)
Horribla priser på läkemedel drabbar patienter

2011-05-09 (Janusinfo)
Färre biverkningsrapporter från sjuksköterskor

2011-05-06
Debatt i massmedia kring för- och nackdelar med statinbehandling

2011-04-18
Landstingschefer ber TLV ompröva priserna på TNF-hämmare

2011-04-15
Upphandling av insuliner för sluten och öppen vård

2011-04-14
Läkemedel som förlorat subventionen får bytas ut

2011-04-14
Förslag till bindande regler om livsuppehållande behandling

2011-04-08
Ingen ökad försäljning av paracetamol efter apoteksomregleringen

2011-04-07
Idag på Världshälsodagen: Utan handling ingen behandling

2011-04-01
Vivaglobin - risk för tromboemboliska händelser

2011-03-31
Ökad narkolepsirisk för unga som vaccinerats med Pandemrix

2011-03-29
Följ antibiotikaförskrivningen på Stramaportalen

2011-03-21
Kosttillskott sålda via internet uppvisade stora brister

2011-03-14
Solljus ökar nedbrytningen av läkemedel i kroppen

2011-03-09
Omprövad subvention av ARB-läkemedel som innehåller losartan

2011-03-08
Tillverkningen av Pulmicort inhalationsspray upphör

2011-03-07
Satsa stort på it och utbildning för att utnyttja läkemedelsdata

2011-03-03
Risk för feltolkning vid ordination och administrering av Innohep i Cosmic

2011-03-01
Nya avtal för upphandlade läkemedel

2011-02-25
Hårdare lag mot förfalskade läkemedel?

2011-02-22
Ingen interaktionsvarning vid förskrivning av recept vid ett och samma tillfälle

2011-02-22
Oförsäkrade läkemedel kan fortsätta säljas

2011-02-21
Tillfällig brist på Pulmicort