Landstinget i Östergötland

Recept och koder

Regler för receptförskrivning
Se Läkemedelsverkets föreskrifter 2019:32 om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Förskrivning av recept sker i första hand elektroniskt i Cosmic för regionanslutna enheter. Pappersrecept används som reservrutin vid driftstörningar i Cosmic eller när patient inte har fullständigt personnummer.

Förtydligande kring högkostnadskydd för läkemedel

Arbetsplatskod
Arbetsplatskod på recept är sedan den 1 oktober 2002 obligatorisk för att läkemedlet skall expedieras inom läkemedelsförmånen. I annat fall kommer patienten själv att få betala hela läkemedelskostnaden.

Det är resp region som beslutar om tilldelning av arbetsplatskoder. Inom Region Östergötland motsvarar arbetsplatskoden verksamhetens produktionsenhetskod och organisationsenhetskod. Privatpraktiker och pensionerade fritidsförskrivare erhåller en arbetsplatskod via Läkemedelsenheten, se kontaktuppgifter Läkemedelsenheten.

Förskrivarkod
Förskrivarkod är fr o m 1 oktober 2010 ett krav för alla läkemedel och teknisk sprit. Saknar receptet förskrivarkod måste patienten ta förnyad kontakt med sin förskrivare för att få ett nytt, korrekt recept och därmed kunna få ut sitt läkemedel. Kravet på förskrivarkod gäller även dosrecept.

Uppgift om din förskrivarkod kan endast ges av Socialstyrelsens förskrivarkodsregister telefon 075-247 30 00.

 

 

Frågor och svar om receptblanketter
Vem kan jag ta kontakt med för att få svar på frågor?

Tel: 010-103 7384

E-post: lakemedel@regionostergotland.se