Landstinget i Östergötland

Beställningsrutin privat verksamhet

Beställning av recept för privata vårdgivare och fritidsförskrivare


Fr o  m 15 oktober 2013 har vi ny leverantör för tryck och leverans av recept,hjälpmedelskort och livsmedelskort. Vår nya leverantör är Strålfors.
Beställning sker fortsättningsvis direkt till tryckeriet antingen via elektronisk beställning eller via beställningsblankett som kan mejlas eller postas till Strålfors.
För att kunna beställa via internet måste du ansöka om lösenord till Strålfors. Därefter får du en bekräftelse med användarnamn och lösenord via din e-post. OBS användarnamn och lösenord är personlig.
Arbetsplatskod och förskrivarkod är obligatoriska uppgifter vid beställning.
Det är viktigt att du anger rätt arbetsplatskod då Strålfors inte har möjlighet att kunna kontrollera om koden är giltig eller ej. Har du angivit fel arbetsplatskod står du själv för kostnaden vid ny beställning.
Om du är ny privat vårdgivare eller fritidsförskrivare och saknar arbetsplatskod kontakta läkemedelsenheten.

Från beställning till leverans tar det ca 10 arbetsdagar.  Leverans sker med Postens företagspaket. Det är viktigt att du skriver rätt adress på beställningen, OBS! Boxadress får inte anges. Kan du inte ta emot paketet får du en avi i brevlådan där det anges var försändelsen kan avhämtas. Du måste kunna legitimera dig vid leverans eller avhämtning.

Frågor gällande ansökan om lösenord, beställningsblankett och arbetsplatskod kontakta läkemedelsenheten.

Frågor gällande förskrivarkoder görs direkt till Socialstyrelsens förskrivarkodsregister
telnr 075-247 30 00.

Kontaktuppgifter – tryckeri:
Strålfors Kundtjänst Företag
Författarvägen 2, 830 21 Tandsbyn
Telnr 020- 53 53 51 (knappval 5)
E-postadress: info.tandsbyn@stralfors.se


Kontaktuppgifter – läkemedelsgruppen
Ledningsstaben, Region Östergötland
Läkemedelsenheten
Telnr 010-103 7384
E-postadress lakemedel@regionostergotland.se

Landstingets interna blankett för beställning av Livsmedel för särskilda näringsändamål – Vuxna
(grön blankett) finns att beställa på läkemedelsgruppen.