Region Östergötland

Demens - Alzheimers sjukdom 2018

 På 1177 vårdguiden kan du läsa mer om behandling av Alzheimers sjukdom.

 

Alzheimers sjukdom

Behandlingen bör inledas med donepezil i samband med att diagnosen ställs.
Memantin kan bli aktuell som tillägg vid måttlig till svår Alzheimers sjukdom eller då kolinesterashämmare inte tolereras eller är kontraindicerade. Samma behandlingsprincip gäller för  Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada (sk blanddemens).

Patient och anhöriga ska informeras om att behandlingen kommer att utvärderas och bestå bara så länge den visar sig ha effekt.

Uppföljning ska ske med skattning av globala och kognitiva funktioner. Mer detaljerad information finns på Landstinget i Östergötlands hemsida för vårdprogram för demens för primärvården

Mild till medelsvård Alzheimers sjukdom

Kolinesteras-hämmare donepezil


Måttlig till svår Alzheimers sjukdom

NMDA-receptor-antagonist memantin Ebixa (utbyte)