Region Östergötland

Andningsorganen 2017

Medlemmar i expertgruppen
  
1177 vårdguiden kan du läsa mer om behandling av andningsorganens sjukdomar.

Individuella skillnader föreligger hur patienterna svarar på insatt läkemedel. Därför måste varje läkemedels effekt utvärderas baserat på kliniska symtom.
 

Astma

 

<< Bakgrundsdokumentation

Grunden för astmabehandling är inhalationsbehandling. Avgörande för att behandlingen ska fungera är följsamhet till behandlingen och att patienten kan hantera sin inhalator korrekt, vilket ska kontrolleras vid varje besök.
Typ av inhalationshjälpmedel ska prövas ut av läkare och/eller astmasköterska.
Vi rekommenderar pulverinhalatorer och/eller inhalationsspray med spacer. Optichamber Diamond, Vortex och Aerochamber passar alla.

Steg 1
Kortverkande
beta-2-agonist


salbutamol
terbutalin


Ventoline Evohaler, spray
Bricanyl Turbuhaler
Steg 2
Inhalationssteroid


 

budesonid
ciclesonid


 

Novopulmon Novolizer
Alvesco, spray

Steg 3 Undersök först inhalationsteknik och följsamhet

Inhalationssteroid + långverkande beta-2-agonist

 

 

 

 

 

 

budesonid +
formoterol

beklometason +
formoterol

 

 

 

 

Duoresp Spiromax

 

 

Innovair, spray

 

Leukotrienantagonist

 

montelukast

 

 

Kroniskt obstruktiv luftvägsinfektion, KOL

 

<< Bakgrundsdokumentation

Rökstopp är den viktigaste behandlingen vid KOL.

För symtomlindring vid behov (kortverkande beta-2-agonist)

salbutamol Ventoline Evohaler, spray
terbutalin Bricanyl Turbuhaler


Vid behov av regelbunden behandling (långverkande antikolinergika/beta-2-agonist)

tiotropium

Spiriva Handihaler
Spiriva Respimat

indakaterol Onbrez Breezhaler


Vid otillräcklig effekt av tiotropium eller indakaterol (kombination långverkande antikolinergika/beta-2-agonist för regelbunden behandling)

tiotropium +
olodaterol
Spiolto Respimat
glykopyrron +
indakaterol
Ultibro Breezhaler


Vid stadium D  (frekventa exacerbationer och betydande symtom) för regelbunden behandling (kombination inhalationssteroid/ långverkande beta-2-agonist)  

budesonid + formoterol

Duoresp Spiromax

beklometason + formoterol Innovair, spray

 

Vid kronisk bronkit, exacerbationer och FEV1 <50% av förväntat värde

Fosfodiesteras-
hämmare
roflumilast Daxas, tablett

  

Rökavvänjning

Det finns väldokumenterade effekter av alltifrån enkla råd till mer specifik rådgivning av särskilt utbildad personal. Chansen att patienten blir rökfri ökar om rådgivningen kombineras med nikotinersättningsmedel. Använd plåster som basbehandling och lägg till intermittenta läkemedel som tuggummi, tablett eller munspray enligt patientens egna önskemål. 

Nikotinersättningsmedel ingår inte i läkemedelsförmånerna. Vareniklin ingår i förmånen förutsatt att det ges tillsammans med motiverande stöd och är ett andrahandsmedel när man redan provat nikotinläkemedel.

Första hand nikotinersättning
Andra hand vareniklin Champix


 

Allergisk rinit


<< Bakgrundsdokumentation

 Vid lindrig och kortvarig allergisk rinit rekommenderas i första hand antihistamin. För övrigt är nasala steroider förstahandsval till vuxna.

Antihistamin desloratadin
Nasal steroid mometason
Leukotrienantagonist montelukast


Desloratadin och mometason kan köpas receptfritt vid förväntad kort behandlingstid (mindre än 4 veckor).

 

Anafylaxi

 

<< Bakgrundsdokumentation


Adrenalinpenna ska förskrivas och instrueras vid anafylaxi grad 2-3 och i vissa fall grad 1 orsakad av födoämnen eller bi- och getinggift, eller efter två episoder av oklar anafylaxi. Adrenalinpenna skall EJ förskrivas vid lindrigare allergiska reaktioner, exempelvis nässelutslag, läppsvullnad eller känsla av svullnad i munnen, utan till dessa symtom skal tillkomma upprepade kräkningar, diarré, svår hosta, andningsbesvär, blodtrycksfall, bradykardi, förvirring eller medvetslöshet. 

Adrenalinpenna adrenalin Emerade