Region Östergötland

Andningsorganen 2018

Medlemmar i expertgruppen
  
1177 vårdguiden kan du läsa mer om behandling av andningsorganens sjukdomar.

Läkemedel vid astma och KOL ges i huvudsak som inhalation. Avgörande för att behandlingen ska fungera är följsamhet till behandlingen och att patienten kan hantera sin inhalator korrekt, vilket ska kontrolleras vid varje besök.
Typ av inhalationshjälpmedel ska prövas ut av läkare och/eller astmasköterska.
Vi rekommenderar pulverinhalatorer och/eller inhalationsspray. Väljer man spray bör den ges med spacer. Optichamber Diamond, Vortex och Aerochamber passar alla.

Individuella skillnader föreligger hur patienterna svarar på insatt läkemedel. Därför måste varje läkemedels effekt utvärderas baserat på kliniska symtom.
 

Astma  

 

<< Bakgrundsdokumentation

 

Steg 1
Kortverkande
beta-2-agonist


salbutamol
terbutalin


Ventoline Evohaler, spray
Bricanyl Turbuhaler, pulver
Steg 2
Inhalationssteroid


 

budesonid
ciclesonid


 

Novopulmon Novolizer, pulver
Alvesco, spray

Steg 3 Undersök först inhalationsteknik och följsamhet

Inhalationssteroid + långverkande beta-2-agonist

 

 

 

 

 

 

budesonid +
formoterol

beklometason +
formoterol

 

 

 

 

Duoresp Spiromax, pulver

 

 

Innovair, spray

 

Leukotrienantagonist

 

montelukast

 

tablett (utbyte)

 

 

Kroniskt obstruktiv luftvägsinfektion, KOL  

 

<< Bakgrundsdokumentation

Rökstopp är den viktigaste behandlingen vid KOL.

För symtomlindring vid behov

Kortverkande beta-2-agonist salbutamol Ventoline Evohaler, spray
terbutalin Bricanyl Turbuhaler, pulverVid behov av regelbunden behandling

Långverkande antikolinergika tiotropium

Braltus Zonda, pulver
Spiriva Respimat, spray1

Långverkande beta-2-agonist 

indakaterol Onbrez Breezhaler, pulver


Vid otillräcklig effekt av tiotropium eller indakaterol

Långverkande antikolinergika + långverkande beta-2-agonist tiotropium +
olodaterol
Spiolto Respimat, spray1
glykopyrron +
indakaterol
Ultibro Breezhaler, pulver

 
Vid stadium D  (frekventa exacerbationer och betydande symtom) för regelbunden behandling (kombination) ges tillägg med kortison, antingen separat eller i kombination med beta-2-agonist. I det senare fallet ges tiotroprium ensamt och ej i kombination för att undvika dubbel behandling med beta-2-agonist.

Inhalationssteroid budesonid Novopulmon, pulver
Inhalationssteroid + långverkande beta-2-agonist budesonid + formoterol

Duoresp Spiromax, pulver

beklometason + formoterol Innovair, spray

  

Vid kronisk bronkit, exacerbationer och FEV1 <50% av förväntat värde

Fosfodiesteras-
hämmare
roflumilast Daxas, tablett

1Soft mist. Spacer obligat endast vid koordinationssvårigheter eller små lungvolymer.

 

Rökavvänjning


Det finns väldokumenterade effekter av alltifrån enkla råd till mer specifik rådgivning av särskilt utbildad personal. Chansen att patienten blir rökfri ökar om rådgivningen kombineras med nikotinersättningsmedel. Använd plåster som basbehandling och lägg till intermittenta läkemedel som tuggummi, tablett eller munspray enligt patientens egna önskemål. 

Vareniklin ingår i läkemedelsförmånerna förutsatt att det ges tillsammans med motiverande stöd och är ett andrahandsmedel när man redan provat nikotinläkemedel.

Första hand nikotinersättning1  
Andra hand vareniklin Champix

1Ingår ej i läkemedelsförmånerna
 

Allergisk rinit  


<< Bakgrundsdokumentation

 Vid lindrig och kortvarig allergisk rinit rekommenderas i första hand antihistamin. För övrigt är nasala steroider förstahandsval till vuxna.

Antihistamin desloratadin  
Nasal steroid mometason  
Leukotrienantagonist montelukast  


Desloratadin och mometason kan köpas receptfritt vid förväntad kort behandlingstid (mindre än 4 veckor).

 

Anafylaxi

 

<< Bakgrundsdokumentation


Adrenalinpenna ska förskrivas och instrueras vid anafylaxi grad 2-3 och i vissa fall grad 1 orsakad av födoämnen eller bi- och getinggift, eller efter två episoder av oklar anafylaxi. Adrenalinpenna skall EJ förskrivas vid lindrigare allergiska reaktioner, exempelvis nässelutslag, läppsvullnad eller känsla av svullnad i munnen, utan till dessa symtom skall tillkomma upprepade kräkningar, diarré, svår hosta, andningsbesvär, blodtrycksfall, bradykardi, förvirring eller medvetslöshet. 

Adrenalinpenna adrenalin Emerade