Region Östergötland

Hud 2018

Medlemmar i expertgruppen

På 1177  kan du läsa mer om behandling av hudsjukdomar.

 

Torr hud vid psoriasis, eksem och andra hudsjukdomar

 

Bakgrundsdokumentation

Mjukgörande lokalbehandling

glycerol Miniderm
karbamid Canoderm
propylenglykol Propyderm kräm
Propyless kutan emulsion     

Recept på mjukgörande mot torr hud skrivs endast med förmån i samband med hudsjukdom.

Eksem


 Bakgrundsdokumentation

Milda glukokortikoider - Grupp I

hydrokortison Hydrokortison
Mildison Lipid                      

 
Medelstarka glukokortikoider - Grupp II

klobetason Emovat                     
hydrokortisonbutyrat Locoid


Starka glukokortikoider - Grupp III

betametason Betnovat              
mometason Elocon (utbyte), Ovixan

 
Grupp II och III används vid akut eksem och under begränsad tid.

Kalcineurinhämmare

takrolimus Protopic

 
Takrolimus kan användas som andrahandsbehandling, särskilt i ansikte och på ögonlock (behandlingseffekten motsvarar ungefär en grupp II-steroid).

 

Övriga

 

alum.acetotartrat              Alsolsprit   1
Alsollösning  1


Används vid vätskande eksem. På mindre barn samt i ansikte och genitalt rekommenderas Alsollösning.

Bakteriella infektioner (lokal behandling)

 

För ytterligare information se bakgrundsdokumentation och Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner, rekommendation från Läkemedelsverket 2009.

 

retapamulin Altargo salva


 
Vid begränsad impetigo rekommenderas i första hand rengöring med tvål och vatten samt antiseptisk behandling med exempelvis klorhexidinlösning.

Akne


För bakgrundsinformation/ytterligare information se Östgötafakta


Lokal behandling

bensoylperoxid Basiron AC 1
adapalen Differin gel
adapalen+
bensoylperoxid
Epiduo gel
azelainsyra Finacea gel
Skinoren kräm


Optimal effekt nås först efter flera månaders behandling. För rekommendation om andrahandsval se Östgötafakta.


Peroral behandling

 

lymecyklin Tetralysal (utbyte)


Peroral antibiotika skall alltid kombineras med lokal behandling vid akne(dock ej lokal antibiotika).

 

Rosacea


För andrahandsval av topikal behandling samt bakgrundsdokumentation/ytterligare dokumentation se Östgötafakta.

Lokal behandling

azelainsyra Finacea
metronidazol Rosazol (utbyte)Peroral behandling

lymecyklin

Tetralysal (utbyte)

 

Psoriasis


För bakgrundsdokumentation/ytterligare information se Östgötafakta samt Läkemedelsbehandling av psoriasis - rekommendation från Läkemedelsverket 2011.

Keratolytiskt/avfjällande

salicylsyra Salicylsyra 2-5 % i krämbas
Glukokortikoid för ansikte och hudveck gr I: hydrokortison Hydrokortison, Mildison Lipid
gr II: klobetason Emovat
Glukokortikoid -
övrigt

gr III: betametason
            mometason

Betnovat
Elocon (utbyte), Ovixan

Vitamin D3-analog +
glukokortikoid

kalcipotriol+
betametason
Daivobet salva
Enstilar skum
Vitamin D3-analog kalcipotriol Zoriaxiol salva

 

Seborroiskt eksem och psoriasis i hårbotten


Keratolytiskt/avfjällande salicylsyra Salicylsyra i Decubal 5 %
svavel + salicylsyra
ketokonazol
Sevorex schampo
Fungoral schampo

Glukokortikoider

gr II: hydrokortison- butyrat

gr III: betametason, mometason

Locoid kutan lösn

Betnovat kutan lösn
Elocon kutan lösn (utbyte)

Vitamin D3-analog +
glukokortikoid
kalcipotriol + betametason

Daivobet gel (utbyte)
(enbart vid psoriasis)

Vitamin D3-analog kalcipotriol Zoriaxiol lösn 2
(enbart vid psoriasis)

 

UrtikariaFör bakgrundsdokumentation/ytterligare information se Östgötafakta

 

desloratadin
cetirizin


Vid kronisk idopatisk urtikaria kan upp till fyrdubbel dos av icke sederande antihistamin prövas innan patienten remitteras till specialist. Dosen trappas upp stegvis. 

 

Hudmykos

 

För ytterligare information se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för dermatomykoser

 Lokal behandling

ekonazol
terbinafin, kräm

Pevaryl, kräm
mikonazol + hydrokortison Cortimyk (utbyte)
metylrosanilin Metylrosanilin lösn 0,1 %


Cortimyk innehåller kortikosteroider och bör användas endast initialt vid starkare inflammatorisk reaktion.
Metylrosanilin används vid intertriginös candidainfektion.

Peroral behandling

terbinafin, tablett

 Vid behandling med terbinafin peroralt ska diagnosen alltid bekräftas med direktmikroskopi eller odling.

Vid nagelsvamp kan amorolfin (utbyte) (Loceryl) alternativt ciclopirox (Onytec) 1 nagellack övervägas vid begränsat angrepp av ett fåtal naglar.  

Aktinisk keratos

För ytterligare information se bakgrundsdokumentation och Östgötafakta

Vid enstaka tunna lesioner (upp till 5 stycken) är kryobehandling första behandlingsval efter eventuell period av observation och/eller användning av hydrokortison kräm 1 gång dagligen upp till 2 månader. Vid flera tunna aktiniska keratoser (6 st eller fler) hos immunkompetenta vuxna, är fältbehandling rekommenderat.

ingenolmebutat Picato gel
imikvimod Zyclara kräm


 

Kondylom

podofyllotoxin Wartec, Condyline


1) Ingår ej i läkemedelsförmånen

2) Subventioneras endast för patienter där behandling med kortikosteroid i hårbotten inte är lämplig.