Region Östergötland

Hud 2017

Medlemmar i expertgruppen

Sjukvårdsrådgivningens hemsida kan du läsa mer om behandling av hudsjukdomar.

Torr hud vid psoriasis, eksem och andra hudsjukdomar

 

Bakgrundsdokumentation

Mjukgörande lokalbehandling

glycerol Miniderm
karbamid Canoderm
propylenglykol Propyderm kräm
Propyless kutan emulsion     

Recept på mjukgörande mot torr hud skrivs endast med förmån i samband med hudsjukdom.

Eksem


 Bakgrundsdokumentation

Milda glukokortikoider - Grupp I

hydrokortison Hydrokortison
Mildison Lipid                      

 
Medelstarka glukokortikoider - Grupp II

klobetason Emovat                     
hydrokortisonbutyrat Locoid


Starka glukokortikoider - Grupp III

betametason Betnovat              
mometason Elocon (utbyte), Ovixan

 
Grupp II och III används vid akut eksem och under begränsad tid.

Kalcineurinhämmare

takrolimus Protopic

Takrolimus kan användas som andrahandsbehandling, särskilt i ansikte och på ögonlock (behandlingseffekten motsvarar ungefär en grupp II-steroid).

 

Övriga

 

alum.acetotartrat              Alsolsprit   1)
Alsollösning  1)


Används vid vätskande eksem. På mindre barn samt i ansikte och genitalt rekommenderas Alsollösning.

Bakteriella infektioner (lokal behandling)

 

 Bakgrundsdokumentation

retapamulin Altargo salva


Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner, rekommendation från Läkemedelsverket 2009

 
Vid begränsad impetigo rekommenderas i första hand rengöring med tvål och vatten samt antiseptisk behandling med exempelvis klorhexidinlösning. För ytterligare information se Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner, rekommendation från Läkemedelsverket 2009.

Akne


Behandlingsriktlinjer vid akne - Medicinskt PM, Hudkliniken Östergötland


Lokal behandling

bensoylperoxid Basiron AC 1)
adapalen Differin gel
adapalen+
bensoylperoxid
Epiduo gel
azelainsyra Finacea gel
Skinoren kräm


Optimal effekt nås först efter flera månaders behandling.

Peroral behandling

lymecyklin Tetralysal (utbyte)

Peroral antibiotika skall alltid kombineras med lokal behandling vid akne(dock ej lokal antibiotika). För ytterligarer information se Östgötafakta.

Psoriasis


Läkemedelsbehandling av psoriasis - rekommendation från Läkemedelsverket 2011

Keratolytiskt/avfjällande

salicylsyra Salicylsyra 2-5 % i krämbas
Glukokortikoid för ansikte och hudveck gr I: hydrokortison Hydrokortison, Mildison Lipid
gr II: klobetason Emovat
Glukokortikoid -
övrigt

gr III: betametason
            mometason

Betnovat
Elocon, Oxivan

Vitamin D3-analog +
glukokortikoid

kalcipotriol+
betametason
Daivobet salva
Enstilar skum
Vitamin D3-analog kalcipotriol Zoriaxiol salva

 

För ytterligare information se Östgötafakta samt Läkemedelsbehandling av psoriasis - rekommendation från Läkemedelsverket 2011.

 

Seborroiskt eksem och psoriasis i hårbotten


Keratolytiskt/avfjällande salicylsyra Salicylsyra i Decubal 5%
svavel + salicylsyra
ketokonazol
Sevorex schampo
Fungoral schampo

Glukokortikoider

gr II: hydrokortison- butyrat

gr III: betametason, mometason

Locoid kutan lösn

Betnovat kutan lösn
Elocon kutan lösn (utbyte)

Vitamin D3-analog +
glukokortikoid
kalcipotriol + betametason

Daivobet gel (utbyte)
(enbart vid psoriasis)

Vitamin D3-analog kalcipotriol Zoriaxiol lösn 1
(enbart vid psoriasis)

 

För ytterligare information se Östgötafakta.


 

Rosacea
 
Lokal behandling

azelainsyra Finacea
metronidazol Rosazol (utbyte)

 

Peroral behandling

lymecyklin Tetralysal (utbyte)

För ytterligare information se Östgötafakta.

Urtikaria


desloratadin
cetirizin

Vid kronisk idopatisk urtikaria kan upp till fyrdubbel dos av icke sederande antihistamin provas innan patienten remitteras till specialist. Dosen trappas upp stegvis. För ytterligare information se Östgötafakta.
 

Hudmykos

 

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för Dermatomykoser

 Lokal behandling

ekonazol
terbinafin, kräm

Pevaryl
mikonazol + hydrokortison Cortimyk (utbyte)
metylrosanilin Metylrosanilin lösn 0,1 %


Cortimyk innehåller kortikosteroider och bör användas endast initialt vid starkare inflammatorisk reaktion.
Metylrosanilin används vid intertriginös candidainfektion.

Peroral behandling

terbinafin, tablett

 Vid behandling med terbinafin peroralt ska diagnosen alltid bekräftas med direktmikroskopi eller odling.

Vid nagelsvamp kan amorolfin (utbyte) (Loceryl) alternativt ciclopirox (Onytec) 1 nagellack övervägas vid begränsat angrepp av ett fåtal naglar. För ytterligare information se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för dermatomykoser.

 

Aktinisk keratos

 

Bakgrundsdokumentation

Vid enstaka tunna lesioner (upp till 5 stycken) är kryobehandling första behandlingsval efter eventuell period av observation och/eller användning av hydrokortison kräm 1 gång dagligen upp till 2 månader. Vid flera tunna aktiniska keratoser (6 st eller fler) hos immunkompetenta vuxna, är fältbehandling rekommenderat.

ingenolmebutat Picato gel
imikvimod Zyclara kräm

 

För ytterligare information se Östgötafakta.

Kondylom

podofyllotoxin Wartec, Condyline


1) Ingår ej i läkemedelsförmånen