Region Östergötland

Infektion 2018

Medlemmar i expertgruppen

På 1177 vårdguiden  kan du läsa mer om behandling av infektionssjukdomar.

Länk till Nationella Strama 

För rekommendationer vid infektioner i öppenvård, se Folkhälsomyndighetens
Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård.

Vid potentiellt allvarliga infektioner, se Region Östergötlands behandlingskort Empirisk antibiotikabehandling på akuten av vanliga icke intensivvårdskrävande infektioner
respektive Empirisk antibiotikabehandling vid intensivvårdskrävande infektioner.
 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för infektioner i öppenvård och nationella rekommendationer för infektioner i slutenvård finns även tillgängliga i appen Strama Nationell.

 

Anaeroba infektioner
 metronidazol


Även förstahandspreparat för behandling av diarré orsakad av Clostridium difficile.

Svampinfektioner
För medel vid dermatomykoser, se avsnitt Hud. 

   flukonazol

   nystatin Mycostatin

 

 

Herpes simplexinfektioner
valaciklovir

 

Herpes zosterinfektioner (bältros)
valaciklovir

 

Antiviral behandling rekommenderas i de fall där den kan sättas in tidigt (inom 72 timmar från första blåsan) i sjukdomsförloppet. Immunsupprimerade personer skall alltid ha antiviral behandling. Alla patienter med ögonengagemang skall behandlas oavsett inkubationstid, för att minska risken för ögonskador.