Region Östergötland

Instruktion för nedladdning av REK-listan till mobil och läsplatta

REK-listan fungerar bra att använda i mobilen och den fungerar även utan tillgång till Internet. För enklare åtkomst kan REK-listan läggas till på hemskärmen.

För iOS:
1. Starta Safari och navigera till REK-listan via adress
Reklista.regionostergotland.se

2. Öppna menyn genom att välja symbolen med en uppåtpil nere i mitten:

3. Välj menyalternativet Lägg till på hemskärmen:

4. Välj Lägg till uppe till höger. REK-listan läggs då till på hemskärmen:

5. REK-listan kan nu öppnas direkt från hemskärmen i appläge:

 
För Android:
1. Starta Chrome och navigera till REK-listan. Öppna menyn uppe till höger:

2. Välj menyalternativet Lägg till på startskärmen:

3. Välj Lägg till. REK-listan läggs då till på startskärmen:

4. REK-listan kan nu öppnas direkt från startskärmen i appläge: