Region Östergötland

Subventionering av preventivmedel för unga kvinnor

Från 1 januari 2017 är preventivmedel inom läkemedelsförmånerna kostnadsfria för personer under 21 år i hela Sverige.  Region Östergötlands subvention av preventivmedel inom läkemedelsförmånerna för personer under 26 år kvarstår enligt nedan.

 

Följande regler gäller i korthet för subventionen:

 • Följande regler gäller för egenavgifter
  a. 25 kr per förpackning avsedd för 3 månaders förbrukning
  b. 100 kr per förpackning avsedd för 1 års förbrukning
  c. 100 kr per implantat eller hormonspiral
 • Subventionen omfattar endast preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna.
 • Förskrivning ska ske av verksam legitimerad läkare eller barnmorska med rätt att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte.
 • Recepten ska märkas: Faktureras Östergötland alt Sub Ö
 • Apoteken fakturerar Hälso- och sjukvårdsnämnden för uppkomna kostnader

Instruktion om fakturering från apotek till Region Östergötland.