Region Östergötland

Urologi 2018

Medlemmar i expertgrupp gynekologi/urologi

På 1177 vårdguiden kan du läsa mer om behandling av sjukdomar inom området urologi.

Urinträngningar

 


Bakgrundsdokumentation

Första hand tolterodin Tolterodin
depåkapsel
Andra hand mirabegron Betmiga

Det är viktigt att iaktta särskild försiktighet vid förskrivning av antikolinerga läkemedel, såsom tolterodin, till äldre patienter.
Risken för antikolinerga biverkningar, t ex kognitiv påverkan och konfusion samt urinretention måste beaktas. I händelse av sådana biverkningar kan mirabegron vara ett andrahandsalternativ.
Blodtrycket bör kontrolleras innan och under behandling med mirabegron.


Obstruktiva vattenkastningsbesvär
Benign prostatahyperplasi, BPH

 


Bakgrundsdokumentation

 

Alfablockerare alfuzosin
Behandla i fyra veckor, sedan utvärdering.


5-alfareduktashämmare

finasterid
Behandla i sex månader, sedan utvärdering, avbryt vid utbliven effekt.                                                         

 
 

Erektil dysfunktion

 


Bakgrundsdokumentation

Val av läkemedelsbehandling bör ske i samråd med patienten. Inget av de tillgängliga perorala preparaten ingår i läkemedelsförmånen. Preparaten är i stort sett likvärdiga men skillnader finns i tid till effekt och effektduration. Av kostnadsskäl kan sildenafil övervägas som förstahandsalternativ.