Region Östergötland

Vaccin

Sammankallande Maria Myrgård
Huvudsaklig arbetsplats: Barnhälsovården i Östergötland
Huvudsaklig verksamhetstitel: Distriktsläkare
E-postadress:

Maria.Myrgard@regionostergotland.se

 

Britt Åkerlind
Huvudsaklig arbetsplats: Smittskyddsenheten, Landstinget i Östergötland
Huvudsaklig verksamhetstitel: Smittskyddsläkare
E-postadress:

Britt.Akerlind@regionostergotland.se