Region Östergötland

Läkemedelsboken

Läkemedelsboken 2014 (extern länk, öppnas i nytt fönster)


All sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt samt mottagningar erhåller ett exemplar av boken utan kostnad.

 
Så här distribueras Läkemedelsboken (LB) i Östergötland:


• Vårdcentraler, kliniker samt Folktandvården kan beställa LB från centraldepån via Agresso, LiÖ-nr 86740. 
• Privatpraktiserande läkare ombeds att själva kontakta Läkemedelsverket, se kontaktuppgifter nedan.
• Sjukvårdsenheter som önskar köpa "extra" LB kan vända sig till Läkemedelsverket, Christina Hambn 018-17 46 26