Landstinget i Östergötland

Information och utbildning

Här finns information om och möjlighet att boka, kommande och pågående utbildningsaktiviteter som erbjuds av Klinisk farmakologi, Läkemedelskommittén eller Läkemedelsenheten.
 
Dessutom finns länkar till utbildningar i patientjournalen samt universitetsutbildningar rörande läkemedel.