Landstinget i Östergötland

Hållbar läkemedelsanvändning

Läkemedlets livscykel

Läkemedel har en viktig funktion i samhället. De förebygger, botar och lindrar sjukdom. Men de kan också påverka vår miljö negativt.

Optimal läkemedelsanvändning värnar patientnyttan samtidigt som vi begränsar läkemedlens belastning på miljön och bidrar till en hållbar ekonomi. Här nedanför kan du läsa om hur läkemedel påverkar miljön och hur  sjukvården kan bidra till en positiv utveckling.

Mer information

 

Illustration av fabrik.

Runt läkemedelsfabriker har höga halter läkemedelsrester hittats. Miljöriskbedömningar görs, men vad betyder det egentligen? Läs mer om miljörisker vid läkemedelstillverkning och om miljöriskbedömning. >>>

 Vatten kommer ut från ett avloppsrör.

I Sverige kommer den största delen av läkemedelsresterna i naturen från avloppsvattnet. Bara ett fåtal reningsverk klarar av att rena vattnet från läkemedel. Läs mer om vad vi vet och vad vi inte vet om läkemedel i våra vatten. >>>

 En fisk och en krok.  

Fiskar med fertilitetsproblem och gäddor som jagar dåligt. Det är några effekter av läkemedelsrester i naturen. Läs om fler konkreta exempel på vad som händer när djur utsätts för läkemedel. >>>

 Illustration av piller.  

Optimal läkemedelsbehandling är målet med all läkemedelsbehandling. För att ytterligare förbättra för mijön finns det flera saker att tänka på. Läs mer om vad vården kan göra. >>>

 Illustration av avfallskärl.  

Vad händer med läkemedelsavfallet efter att det kasserats? Och varför är det viktigt att sortera rätt? Läs mer om den särskilda hanteringen av läkemedelsavfall här. >>>

 

 

Nyheter

   

Apotekare Lisa berättar om läkemedelsavfall

Länkar

   
Janusinfo.se - Beslutsstöd för förskrivare om läkemedel med miljöinformation
FASS.se - Miljöinformation om läkemedel
Avfallshantering för läkemedel inom Region Östergötland
1177.se - information till patienter om läkemedel och miljö 
Utbildning om Läkemedel och miljö för medarbetare inom Region Östergötland

Riktlinjer

   
Avfallshantering

Lathund för läkemedelsavfall

 

Tips


Det här kan du göra för att mindre läkemedel ska nå naturen

Öka din kunskap – kan du byta de läkemedel som är negaitva för miljön?
Förskriv start- eller refillförpackningar när det är möjligt.
Gör läkemedelsgenomgångar med patienter.
Påminn patienter om att lämna in överblivna mediciner till apoteket.
Sortera läkemedelsavfall på rätt sätt.

Kontakt


Avfallshanering
För frågor om avfall från läkemedel kontakta Stöd och service via Stöd- och serviceportalen.

Övriga frågor
För generella frågor kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedelsfrågor via e-post.