Landstinget i Östergötland

Läkemedlets väg från lager till patient

Illustration av piller.

Grunden till en hållbar läkemedelsanvändning är en optimal läkemedelsanvändning. Rätt läkemedel, i rätt dos och vid rätt tidpunkt säkerställer patientens behov och minimerar onödigt avfall och slöseri med naturresurser.

Hur mycket och på vilket sätt läkemedel belastar miljön skiljer sig åt. Patientens behov av läkemedelsbehandling ska alltid gå först, men ibland går det att välja mellan två läkemedel där en belastar miljön mindre än den andra.

Hållbarhet är en aktuell diskussion i samhället och det finns skäl att tro att patienter i högre grad kommer att fråga om hur läkemedlen påverkar miljön och hur de ska välja skonsamma alternativ. Att kunna välja läkemedel utifrån miljörisk och svara på patienters miljöfrågor kräver kunskap av förskrivare eller rådgivare.

I patientmötet

Vid patientmötet finns det möjlighet att ta miljöhänsyn på flera sätt.

Vid rådgivning och egenvård eller förskrivning av recept kan det ibland finnas möjlighet att rekommendera läkemedel med mindre miljöpåverkan utan att påverka behadlingens effekt negativt. På fass.se finns miljöriskbedömningar för den del de läkemedel där läkemedelsföretagen har valt att publicera en. På januisnfo.se finns ytterligare miljöinformation som Stokholms Läns Landsting sammanställer från flera olika oberoende källor, bland annat från EMA miljöriskbedömningar och uppmätta koncentrationer i miljön och dokumenterade effektinivåer av läkemedel.

Läkemedelsgenomgångar kan leda till en genomsnittlig minskning av antalet läkemedel enligt Graae, et al. 2017. Så även om huvudsyftet med en läkemedelsgenomgång är en optimal läkemedelsanvändning för patientens hälsa, så kan den teoretiskt sett även minska läkemedels påverkan på miljön och ekonomin.

 

Källförteckning

Graae, L., Magnér, J., Rydin, S-O., Westergren, R. 2017. Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljö. IVL.

Vid rådgivning eller förskrivning kan medarbetare tänka på följande:

  • Öka kunskaper om olika substansers miljöpåverkan. Börja med de vanligaste preparaten som förskrivs eller rekommenderas.
  • Välj i första hand preparat från REK-listan.
  • Välj startförpackning eller refill när möjligt.
  • Förskriv antibiotika enligt STRAMAS behandlings-rekommendationerna    samt de röda och gröna behandlingskorten.
  • Gör läkemedels-genomgångar.
  • Uppmuntra patienten att lämna in överblivna, gamla eller använda läkemedel med aktivs substans kvar till apoteket.