Region Östergötland

Strålskyddskommittén i Östergötland

Strålskyddskommittén i Östergötland


Strålskyddskommitténs uppgifter är att:

  • verka för att verksamheten bedrivs under iakttagande av tillämpliga strålskyddsföreskrifter
  • vara rådgivande expertorgan vad gäller frågor om nya undersöknings- eller behandlingsmetoder och ny utrustning
  • biträda Regionala etikprövningsnämnden i Linköping vid bedömningar av kliniska forskningsprojekt, där metoder som nyttjar joniserande strålning ingår 
  • verka för att goda strålskyddsförhållanden råder inom Region ÖstergötlandKontaktuppgifter:
Strålskyddsfysiker Håkan Pettersson
Adress:  Medicinsk strålningsfysik, O-huset, Universitetssjukhuset,
581 85 Linköping
tel: 010-103 17 52
e-post: Hakan.Pettersson@regionostergotland.se

Besöksadress: O-huset, ingång 34, plan 08