Region Östergötland

Strålskyddskommittén i Östergötland

Strålskyddskommittén i Östergötland


Strålskyddskommittén i Östergötland upphörde 2018-12-31, och är ersatt av Strålsäkerhetskommittén och dess utskott i och med övergången till nytt Ledningssystem för strålsäkerhet 2019-01-01, Se LISA Säkerhetsportalen.Kontaktuppgifter:
Strålskyddsfysiker Håkan Pettersson
Adress:  Medicinsk strålningsfysik, O-huset, Universitetssjukhuset,
581 85 Linköping
tel: 010-103 17 52
e-post: Hakan.Pettersson@regionostergotland.se

Besöksadress: O-huset, ingång 34, plan 08