Region Östergötland

Ledning och organisation för Intensivvårdsavdelningen US

Intensivvårdsavdelningen Linköping  

 

Sektionschef IVA
Carl Hildebrand
Tel: 010-103 00 00
E-post: Carl Hildebrand

Medicinskt ledningsansvarig överläkare
Lina De Geer
Tel: 010-103 00 00
E-post: Lina De Geer

 

Vårdenhetschef IVA
Claes Goderlöv
Tel: 010-103 00 00
E-post: Claes Goderlöv

Vårdenhetschef IVA
Sara Gustafsson
Tel: 010-103 00 00
E-post: Sara Gustafsson

 

Postoperativa avdelningen

Medicinskt ledningsansvarig läkare
Malin Nilsson
Tel: 010-103 00 00
E-post: Malin Nilsson

Vårdenhetschef Postop  
Keijo Nikupeteri
Tel: 010-103 00 00
E-post: Keijo Nikupeteri