Region Östergötland

Ledning och organisation för Intensivvårdsavdelningen US

Intensivvårdsavdelningen Linköping  

Verksamhetschef
Martin Golster
Tel: 010-103 00 00
Telefax: 010-103 36 85
E-post: Martin Golster

Intensivvårdsavdelningen

Sektionschef IVA
Carl Hildebrand
Tel: 010-103 00 00
Telefax: 010-103 36 85 
E-post: Carl Hildebrand

Vårdenhetschef
Katarina Solnevik
Tel: 010-103 00 00
Telefax: 010-103 36 85
E-post: Katarina Solnevik

 


 

Postoperativa avdelningen

Medicinskt ledningsansvarig överläkare
Lina De Geer
Tel: 010-103 00 00
Telefax: 010-103 36 85
E-post: Lina De Geer

Vårdenhetschef
Karin Schröder Jakobsson
Tel: 010-103 00 00
Telefax: 010-103 36 85
E-post: Karin Schröder Jakobsson