Region Östergötland

Ledning och organisation ANOPIVA US

ANOPIVA US 


Verksamhetschef
Martin Golster
Tel: 010-103 00 00
E-post: Martin Golster

Bitr. Verksamhetschef
Peter Andersson
Tel: 010-103 00 00
E-post: Peter Andersson                         

Sektionschefchef Op Nord,
Överläkare

Kerstin Metcalf
Tel: 010-103 00 00
E-post: Kerstin Metcalf

 

Sektionschef Op Syd,
Överläkare

Henrik Appelberg
Tel: 010-103 00 00
E-post: Henrik Appelberg

Sektionschef IVA,
Överläkare

Carl Hildebrand
Tel: 010-103 00 00
E-post: Carl Hildebrand

 

Vårdenhetschef Kir
Marie Lyckstedt
Tel: 010-103 00 00
E-post: Marie Lyckstedt

 

Vårdenhetschef Ort/Rygg

Josephine Sundström
Tel: 010-103 00 00
E-post: Josephine Sundström

 

Vårdenhetschef IVA
Katarina Solnevik
Tel: 010-103 00 00
E-post: Katarina Solnevik                      

 

Vårdenhetschef Gyn/Uro
Sofia Bergström
Tel: 010-103 00 00
E-post: Sofia Bergström

 

Vårdenhetschef HPK/BRIVA
Anna Nilsson
Tel: 010-103 00 00
E-post: Anna Nilsson 

 

Vårdenhetschef Postop
Karin Schröder Jakobsson
Tel: 010-103 00 00
E-post: Karin Schröder Jakobsson

 

Vårdenhetschef Neuro
Åsa Karlsson
Tel: 010-103 00 00
E-post:  Åsa Karlsson

 

Vårdenhetschef Specialenheten

Malin Lindquist
Tel: 010-103 00 00
E-post: Malin Lindquist

 

 

Sterilteknisk Enhet

Vårdenhetschef
Carola Magnusson
Tel: 010-103 00 00
E-post: Carola Magnusson