Region Östergötland

Ledning och organisation ANOPIVA US

ANOPIVA US 

 

Verksamhetschef
Anna Oscarsson Tibblin
Tel: 010-103 00 00
E-post: Anna Oscarsson Tibblin 

Bitr. verksamhetschef
Peter Andersson
Tel: 010-103 00 00
E-post: Peter Andersson

 

                        

Sektionschef Op Nord,
Överläkare

Kerstin Metcalf
Tel: 010-103 00 00
E-post: Kerstin Metcalf

 

Sektionschef Op Syd,
Överläkare

Henrik Appelberg
Tel: 010-103 00 00
E-post: Henrik Appelberg

Sektionschef IVA,
Överläkare

Carl Hildebrand
Tel: 010-103 00 00
E-post: Carl Hildebrand

 

Vårdenhetschef Kir
Marie Lyckstedt
Tel: 010-103 00 00
E-post: Marie Lyckstedt

 

Vårdenhetschef Ort/Rygg
Carolina Söderback
Tel: 010-103 00 00
E-post: Carolina Söderback

 

Vårdenhetschef IVA
Claes Goderlöv
Tel: 010-103 00 00
E-post: Claes Goderlov                     

 

Vårdenhetschef Gyn/Uro
Sofia Bergström
Tel: 010-103 00 00
E-post: Sofia Bergström

 

Vårdenhetschef HPK/BRIVA
Anna Nilsson
Tel: 010-103 00 00
E-post: Anna Nilsson 

 

Vårdenhetschef IVA
Sara Gustafsson
Tel: 010-103 00 00
E-post Sara Gustafsson


 

 

Vårdenhetschef Neuro
Åsa Karlsson
Tel: 010-103 00 00
E-post:  Åsa Karlsson

 

Vårdenhetschef Specialenheten

Malin Lindquist
Tel: 010-103 00 00
E-post: Malin Lindquist

 

Vårdenhetschef Postop
Keijo Nikupeteri
Tel: 010-103 00 00
E-post: Keijo Nikupeteri

 

 

Sterilteknisk Enhet

Vårdenhetschef
Carola Magnusson
Tel: 010-103 00 00
E-post: Carola Magnusson