Region Östergötland

Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård

Som specialistutbildad från denna utbildning kan du arbeta både som anestesi- och operationsundersköterska. Utbildningen ger 200 yrkeshögskolepoäng och leder till en examen, den bedrivs på halvfart och distans med träffar sker i Linköping fyra till fem gånger per termin.

Som anestesiundersköterska arbetar du tillsammans med anestesisjuksköterska och anestesiläkare. Innan patienten tas emot förbereder du tillsammans med sjuksköterska anestesin. Du iordningställer apparatur och plockar fram material. Du är med och förbereder patienten och kopplar på övervakningar som EKG och blodtryck. Som anestesiundersköterska assisterar du vid olika typer av bedövningar, sättning av centrala venkateter, nedsövning och väckning. Under operation kan du komma att få analysera prov och ta fram material. Efter operation transporterar anestesiteamet patienten till uppvaknings- eller intensivvårdsavdelning.

Som operationsundersköterska arbetar du tillsammans med operationssjuksköterska och operatörer. Som undersköterska är du den ”osterila” assistenten på salen under operation. Tillsammans med operationssjuksköterskan plockar du fram instrument, sterilt material och iordningställer apparatur. Innan operationen plockar du fram och dukar upp instrument och sterilt material liksom iordningställer den apparatur som behövs, tillsammans med operationssjuksköterskan. Under operationen ansvarar du för att förse teamet med instrument och material. Efter operationen är det du och operationssköterskan som kontrollräknar
instrument och dokumenterar.

Att arbeta som undersköterska på operationsklinik innebär att man dagligen handskas med avancerad teknik och svårt sjuka patienter.

Ansökningsinformation

Kursblad specialistundersköterska
Sista ansökningsdag: 14 oktober 2017
Start: 22 januari 2018
Ansök via: www.osyh.se
  

Särskilda förkunskaper som krävs utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier är:

  • Gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet.
  • Gymnasiekunskaper eller kurser motsvarande 1350 poäng från vuxenutbildningen med lägst betyget E/godkänd
  • eller motsvarande.

Krav på särskilda förkunskaper:

  • Svenska 1 (A)
  • Medicin 1/Medicinsk grundkurs
  • Psykologi 1/A
  • Vård och omsorgsarbete 1 och 2
  • eller motsvarande.

Minst 12 månaders arbetslivserfarenhet på heltid (eller omräknat från deltid) med anställning som undersköterska.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du söka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Kursavgiften på 50 000 kronor bekostas av Region Östergötland för de med fast anställning i Region Östergötland.
 
Kontakt:
Cecilia Andersson
Utbildningsledare
072-519 23 53
cecilia.m.andersson@regionostergotland.se