Region Östergötland

Ledning och organisation för Anestesi- och intensivvårdskliniken ViN

Anestesi- och intensivvårdsklinikens ledningsgrupp består av:

Verksamhetschef

Överläkare Robert Svensson
Tel: 010-103 00 00 (växeln)
E-post: robert.svensson@regionostergotland.se

Medicinskt Ledningsansvarig Läkare (MLL) operationsavd.
Överläkare Helena Krook
Tel: 010-103 00 00 (växeln)
E-post: helena.krook@regionostergotland.se

Medicinskt Ledningsansvarig Läkare (MLL) IVA
Överläkare Fredrik Schiöler
Tel: 010-103 00 00 (växeln)
E-post: fredrik.schioler@regionostergotland.se

Medicinskt Ledningsansvarig Läkare (MLL) uppvakningsavdelningen
Specialistläkare Ala Ghazi
Tel: 010-103 00 00 (växeln)
E-post: ala.ghazi@regionostergotland.se

Vårdenhetschef IVA
Anette Frid Larsson
Tel: 010-103 00 00 (växeln)
E-post: anette.frid.larsson@regionostergotland.se

Biträdande vårdenhetschef IVA
Lisbeth Larsson
Tel: 010-103 00 00 (växeln)
E-post: lisbeth.e.larsson@regionostergotland.se

Vårdenhetschef operation
Åsa Santamaria
Tel: 010-103 00 00 (växeln)
E-post: asa.santamaria@regionostergotland.se 

Biträdande vårdenhetschef operation
Johnas Aronsson
Tel: 010-103 00 00 (växeln)
E-post: johnas.aronsson@regionostergotland.se

Vårdenhetschef uppvakningsavdelningen
Anette Frid Larsson
Tel: 010-103 00 00 (växeln)
E-post: anette.frid.larsson@regionostergotland.se

Biträdande vårdenhetschef uppvakningsavdelningen
Catharina Hagström
Tel: 010-103 00 00 (växeln)
E-post: catarina.hagstrom@regionostergotland.se

Enhetschef Steriltekniska enheten VIN
Lena Mälberg Bergström
Tel nr: 010-103 00 00 (växeln)
E-post: lena.malberg.bergstrom@regionostergotland.se