Region Östergötland

Sterilteknisk enhet VIN

Steriltekniska enheten VIN ingår i Anestesi- och intensivvårdskliniken VIN som tillhör Sinnescentrum. Här arbetar 1 enhetschef och 10 undersköterskor.

På Steriltekniska Enheten VIN arbetar vi med att syna, funktionskontrollera, olja, packa och sterilisera instrument. Det finns många författningar, lagar och standarder som måste följas för vårt arbete.

För att sterilisera godset använder vi ångautoklaver och en lågtemperatur sterilisator för värmekänsligt gods.

Vi har även ett datasystem, T-doc, som står för total dokumentation, där vi har total spårbarhet på såväl producerade enheter samt autoklavprocesser. Dokumentationen sparas i 3 år.

2002 renoverades Steriltekniska Enheten VIN och hela maskinparken byttes ut.

Våra interna kunder består av operationsavdelningen, röntgen, öron- och ögonoperation och samtliga avdelningar och mottagningar på VIN.
Steriltekniska Enheten VIN har två separata godsflöden för Vrinnevisjukhuset: ett från operations-, intensivvårds- och uppvakningsavdelningen och ett från övriga verksamheter. Vår egen personal plockar och hämtar all disk från operationsavdelningen medan vaktmästarna lämnar in det övriga godset i grå backar.

Våra externa kunder är kommunens sjukhem och vårdcentraler, privata vårdcentraler, privata läkare och tandläkare.

Allt gods kommer diskat till Sterilcentralen. Det gods som kommer från externa och privata kunder utanför sjukhuset diskas dock om för att säkra processen.

För närvarande har vi fler kunder än normalt, 97 stycken, eftersom vi hjälper Steriltekniska Enheten US fram till december 2012 med externa vårdcentraler. Sommartid hjälper vi även operationsavdelningen i Finspång under 6 veckor.

Under våren 2010 har vi påbörjat ett samarbete med Steriltekniska Enheten US för att skapa rutiner för att säkra processerna så att de blir likvärdiga på båda Steriltekniska Enheterna.

Enheterna är på god väg att bli en ”High Tech”- avdelning. Sterilteknikerutbildning, specialkurser, intresse för det specifika och ett tekniskt handlag är måsten idag. Idag har vi en undersköterska som påbörjat sin utbildning till steriltekniker och blir färdig hösten 2011.

Gå gärna in under fliken till vänster och titta på en PowerPoint presentation över hur arbetet fungerar på en Sterilteknisk Enhet.

Eva-Lena Persson med personal

Eva-Lena.Persson@regionostergotland.se telefon 010-104 21 52