Landstinget i Östergötland

Hand- och plastikkirurgiska kliniken med brännskadecentrum

Information för vårdgivare

 

Avdelning 53
Brännskadecentrum
(Rikskliniken för brännskadevård)
Hand- och plastikmottagningen
Rehabenheten
FoU-enheten för hud och odlade celler


Vi har även ett nära samarbete med Barnkirurgiska enheten som vårdar barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år som genomgår hand-, plastik- eller ortopedkirurgiska ingrepp samt även Ryggklinikens barn.

Patientinformation om kliniken finns på 1177.se


Adress
Hand- och plastikkirurgiska
kliniken med brännskadecentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon
010-103 00 00 (växel)

E-post
För allmänna frågor eller synpunkter på vår verksamhet.
Av säkerhetsskäl kan vi inte hantera patientärenden via e-post. Om ditt ärende gäller beställa tid, av- och omboka tid, förnya recept med mera, vänligen logga in på 1177 Vårdguidens E-tjänster.

HandochplastikkirklinRc@regionostergotland.se