Landstinget i Östergötland

ABLS-kursen

Nästa kurstillfälle är den 18 september 2018

Kursen går i samband med SFAI-veckan och är främst för deltagare under SFAI-veckan, men lämna gärna intresseanmälan till kursadministratören så kontaktar vi dig i mån av plats.

Anmälan till kursen sker via anmälan till SFAI-veckan, följ länken nedan:
https://www.mkon.nu/sfai-veckan
(När anmälningarna har uppnått max antal deltagare på kursen är det inte längre möjligt att anmäla sig till ABLS-kursen)

ABLS - Advanced Burn Life Support

Sedan 1999 har ABLS-kurs, Advanced Burn Life Support, anordnats genom Brännskadecentrum i Linköping. ABLS Provider Course är främst avsedd för läkare och sjuksköterskor. Den ger riktlinjer för bedömning av brännskadade patienter och uppläggning av vården under de första 24 timmarna efter skadetillfället. Kursen är utformad av American College of Surgeons (ACS) och American Burn Association (ABA).

Brännskadecentrum i Linköping är av ABA certifierade att genomföra utbildning i ABLS. Utbildningen genomförs i Linköping, vanligen en gång per år. 

Kursmaterialet är på engelska men kursen genomförs på svenska så tillvida inte majoriteten av deltagare önskar engelska. Examination sker genom skriftligt prov, kryssvalskrivning med minst 80 % rätt för godkänt, och praktisk examination i bedömning och handläggning av brännskadepatient med hjälp av skademarkörer. Certifikat erhålls efter godkända examinationer.

Kursavgiften, 4 200 kr inklusive moms (750 kr), inkluderar kursmaterial och kaffe/lunch under kursdagen. Kursmaterial för instudering före kurstillfället skickas per post, när vi erhållit anmälan och kursavgift.

Vid frågor och intresseanmälan, kontakta kursadministratör Linda Andersson:
linda.ang.andersson@regionostergotland.se

Tillbaka till Brännskadecentrums startsida

 

ABLS-kurs 2018-09-18
(för deltagare på SFAI-veckan)
Information