Landstinget i Östergötland

ABLS-kursen

Nästa kurstillfälle är 13 april 2018

(1 plats kvar)

ABLS - Advanced Burn Life Support

Sedan 1999 har ABLS-kurs, Advanced Burn Life Support, anordnats genom Brännskadecentrum i Linköping. ABLS Provider Course är främst avsedd för läkare och sjuksköterskor. Den ger riktlinjer för bedömning av brännskadade patienter och uppläggning av vården under de första 24 timmarna efter skadetillfället. Kursen är utformad av American College of Surgeons (ACS) och American Burn Association (ABA).

Brännskadecentrum i Linköping är av ABA certifierade att genomföra utbildning i ABLS. Utbildningen genomförs i Linköping, vanligen en gång per år. 

Kursmaterialet är på engelska men kursen genomförs på svenska så tillvida inte majoriteten av deltagare önskar engelska. Examination sker genom skriftligt prov, kryssvalskrivning med minst 80 % rätt för godkänt, och praktisk examination i bedömning och handläggning av brännskadepatient med hjälp av skademarkörer. Certifikat erhålls efter godkända examinationer.

Kursavgiften, 4 200 kr inklusive moms (750 kr), inkluderar kursmaterial och kaffe/lunch under kursdagen. Kursmaterial för instudering före kurstillfället skickas per post, när vi erhållit anmälan och kursavgift.

Tillbaka till Brännskadecentrums startsida


 

 

ABLS-kurs 2018-04-13
PDF symbol Information 
Anmälningsblankett
PDF ikon Information - English
Application - English
   
ABLS-kurs 2018-09-18
(för deltagare på SFAI-veckan)
Information
Anmälningsblankett