Landstinget i Östergötland

ABLS-kursen

Nästa kurs - fredagen den 12 april 2019


ABLS - Advanced Burn Life Support

Sedan 1999 har ABLS-kurs, Advanced Burn Life Support, anordnats genom Brännskadecentrum i Linköping. ABLS Provider Course är främst avsedd för läkare och sjuksköterskor. Den ger riktlinjer för bedömning av brännskadade patienter och uppläggning av vården under de första 24 timmarna efter skadetillfället. Kursen är utformad av American College of Surgeons (ACS) och American Burn Association (ABA).

Brännskadecentrum i Linköping är av ABA certifierade att genomföra utbildning i ABLS. Utbildningen genomförs i Linköping, vanligen en gång per år. 

Kursmaterialet är på engelska men kursen genomförs på svenska så tillvida inte majoriteten av deltagare önskar engelska. Examination sker genom skriftligt prov, kryssvalskrivning med minst 80 % rätt för godkänt, och praktisk examination i bedömning och handläggning av brännskadepatient med hjälp av skademarkörer. Certifikat erhålls efter godkända examinationer.

Kursavgiften, 4 200 kr inklusive moms (750 kr), inkluderar kursmaterial och kaffe/lunch under kursdagen. Kursmaterial för instudering före kurstillfället skickas per post, när vi erhållit anmälan och kursavgift.

Vid frågor och intresseanmälan, kontakta kursadministratör Linda Andersson:
linda.ang.andersson@regionostergotland.se

Tillbaka till Brännskadecentrums startsida