Kontakta alltid
brännskedejouren
vid ny inremittering

Brännskadejouren

Via växeln 010-103 00 00

Avdelningen
Tel: 010-103 11 54
Fax: 010-103 37 05

Koordinator
010-103 40 37

Brännskademottagningen
010-103 19 54
(vardagar kl. 08.00-16.00)

Mejl:
brannskadecentrum@regionostergotland.se