Region Östergötland

Ledning och organisation Hand- och plastikkirurgiska kliniken


Thomas Hansson
Verksamhetschef
Med doktor/överläkare i handkirurgi
 
E-post: thomas.hansson@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 37 97
 

Zilla Everbrand
Biträdande verksamhetschef

 
E-post: zilla.everbrand@regionostergotland.se 
Telefon: 010-103 28 77
 

Åsa Johansson
Vårdenhetschef Brännskadecentrum
 
E-post: asa.c.johansson@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 35 86
 

Susanne Lehrman
Enhetschef Rehabenheten och Administrativa enheten
 
E-post: susanne.lehrman@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 47 22
 

 

Sara Lindegren
Vårdenhetschef Hand- och plastikavdelning 53
 
E-post: sara.lindegren@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 02 78
 

Patricia Bergman
Vårdenhetschef Hand- och plastikmottagningen
 
E-post: patricia.bergman@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 17 84

Gunnar Kratz
Professor/överläkare
 
E-post: gunnar.kratz@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 57 78