Region Östergötland

Internmedicin för tandsköterskor och tandhygienister

Kursen ger aktuell och fördjupad kunskap inom ämnesområdet internmedicin och är anpassad för tandvårdspersonal.

Kursen ges vid två tillfällen, maj 2017 och hösten 2017 (50 deltagare per tillfälle).

Kursdatum vårterminen 2017: den 18 och 19 maj.

Lokal: Elite Stora Hotellet, Linköping.

Kurslitteratur: Internmedicin av Ulf Dahlström.

Kursavgift: 8900 kronor + moms.

Kursplan:
Människans anatomi och fysiologi
Farmakologi
Akutsjukvård
Hjärta och cirkulation
Infektionssjukdomar
Diabetes och tandvård
Sjukdomar i luftvägar
Koagulationssystem
Nya orala antikoagulantia
Huvud- och halstumörer

Kursgivare:
Jahan Abtahi, spec. i käkkirurgi och  öron-, näs- och halssjukdomar
Jonas Graf, spec. i anestesi och öron, näs- och halssjukdomar
Magnus Falk, spec. i allmänmedicin
Reine Sjöman, spec. i käkkirurgi
Jan Wigren, specialistsjuksköterska, akutsjukvård

Kursansvarig: Jahan Abtahi MD, DDS, PHD

Kurssekreterare: Evelina Andersson
evelina.ha.andersson@regionostergotland.se
010 - 103 85 11

Anmälan senast den 15 april. Fyll i anmälan nedan och skicka in:

 Anmälan internmedicin

Schema

 Schema 18-19 maj 2017