Landstinget i Östergötland

Neurofysiologiska kliniken US

Information för vårdgivare


Neurofysiologi är en egen medicinsk specialitet med inriktning mot diagnostiska undersökningar av perifera och centrala nervsystemets och musklernas funktion.

Neurofysiologiska kliniker finns på Universitetssjukhus. Mindre avdelningar där man kan göra EEG-undersökningar finns på en del andra sjukhus också. Undersökningarna utförs av specialutbildade biomedicinska analytiker eller sjuksköterskor och läkare som är specialister i klinisk neurofysiologi. De metoder som används innebär oftast att vi mäter elektriska signaler från hjärnan, nerver eller muskler. För att diagnosen ska bli rätt behövs emellertid oftast att man väger samman symtomen med flera olika undersökningsresultat. Vi utför även sömnregistreringar där vi undersöker olika faktorer som kan ha inverkan på vårt sömnmönster. På vår CPAP-mottagning bedrivs behandling av andningsuppehåll under sömn så kallade sömnapnéer.

Under menyn ”Undersökningar” till vänster finns information om de vanligaste undersökningarna vi utför på neurofysiologiska kliniken. Om du trots informationen känner dig osäker på vilken/vilka undersökningar du skall beställa kan du skriva det i remissen. Det viktiga är att vi har tillräcklig information om det aktuella tillståndet samt en tydlig frågeställning. Du är även välkommen att höra av dig till kliniken för diskussion kring lämplig utredning.

Neurofysiologisk mottagning 
(länken leder till en sida på Region Östergötlands intranät)

CPAP-mottagning


Neurofysiologiska kliniken är en del av Sinnescentrum.

Patientinformation om kliniken finns på 1177.se




 
Adress
Neurofysiologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon
010-103 00 00 (växel)

Fax:
010 - 103 45 41

E-post:
NeurofysRc@regionostergotland.se

Av säkerhetsskäl kan vi inte hantera patientärenden via e-post, dessa hanteras endast via 1177 Vårdguidens e-tjänster.