Region Östergötland

Ledning och organisation Neurofysiologiska kliniken US

Neurofysiologiska kliniken i Linköping

Verksamhetschef:

Greta Gustafsson
Telefon: 010-103 84 35

Enhetschef:
Linda Frankelius Spets
Telefon: 010-103 20 45

E-post: NeurofysRc@regionostergotland.se