Region Östergötland

CPAP-mottagning

CPAP-mottagning för patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom.


CPAP är ett hjälpmedel för behandling vid obstruktivt sömnapnésyndrom. Utprovning sker hos oss på Neurofysiologiska kliniken. CPAP (= Continuous Positive Airway Pressure) innebär kontinuerlig övertrycksandning via en mask över näsan (ibland även över munnen), ihopkopplad med en slang till en maskin som blåser luft. Luftflödet i masken skapar ett övertryck i luftvägarna, vilket gör att svalget hålls öppet under sömnen. Förutsatt att det går att somna med masken och att apparaturen är väl utprovad, är behandlingen mycket effektiv. Man kan då räkna med att andningen normaliseras med förbättrad sömnkvalitet och minskad dagtrötthet som följd.

På vår CPAP-mottagning får du träffa en sjuksköterska som först provar ut en lämplig mask och du får testa hur det är att andas med CPAP-maskinen. Efter genomgång av skötselinstruktioner för CPAP får du låna hem utrustningen att sova med. Utvärdering av behandlingsresultatet sker ungefär en månad efter utprovningen. Ibland behöver maskinens inställningar justeras eller annan mask testas och ny utvärdering göras innan behandlingen fungerar väl.

När behandlingen faller väl ut får du hyra utrustningen av Medicin Teknik Region Östergötland som från och med 1 april 2019 tar hand om CPAP-maskiner, masker och reservdelar. Om du bor i centrala och västra länsdelar och behöver byta mask eller har problem med andra reservdelar, som luftfuktare, kan du vända dig direkt till Medicinsk Teknik. Om du bor i Östra länsdelen vänd dig direkt till CPAP-mottagning i Norrköping.

Om din CPAP-maskin eller mask går sönder under kvällstid eller helg får du vänta på att byta maskin eller mask till nästkommande helgfria vardag. Vi har ingen jourverksamhet, utan CPAP-mottagningen är endast öppen under kontorstid. Du bör undvika att köra bil dagen efter du sovit utan CPAP-behandling då det kan göra dig sömnig och därmed öka risken att somna vid ratten.

CPAP-mottagning US har öppettider vardagar klockan 08.00-16.00. Du kan nå oss via www.1177.se eller via telefon.

Telefontid:
Mån-Fre 06.00-11.00
Telefon: 010-105 91 52