Region Östergötland

EEG

EEG – information för remittenter

Elektroencefalografi (EEG) är en metod för att registrera förändringar i de elektromagnetiska fält som uppstår på hjässan till följd av den elektriska aktiviteten i hjärnan. Det är främst storhjärnans kortikala aktivitet som registreras även om förändringar i djupare belägna strukturer också kan bidra till EEG-bilden. EEG kan inte registrera aktiviteten från enskilda neuron, det krävs att grupper av nervceller depolariseras synkront för att förändringar på EEG ska uppstå.

Vid undersökningen används ytelektroder av metall som påklistras enligt ett internationellt standardiserat mönster. Vanligtvis används 21 elektroder men under vissa omständigheter kan både fler eller färre elektroder användas. Registeringen utförs av biomedicinska analytiker. Den totala undersökningstiden är cirka 1 timme.

EEG återspeglar hjärnans funktion, till skillnad från många radiologiska metoder som ger information om anatomiska strukturer och förändringar i dessa. Metoden har en hög sensitivitet för kortikala funktionsförändringar men avgränsade, kroniska eller djupare belägna förändringar ger inte alltid upphov till avvikelser i EEG-bilden. En EEG-förändring kan orsakas av ett stort antal olika neurologiska eller internmedicinska tillstånd. Det är även så att många sjukdomstillstånd kan ge upphov till mer än ett EEG-mönster. Dessutom kan EEG-förändringar ses hos i övrigt helt friska personer. Detta gör att EEG-bilden i sig många gånger kan bli ospecifik om inte hänsyn tas till sjukdomshistorien, kliniskt status och andra undersökningsresultat. EEG kan alltså inte användas som en screeningundersökning för hjärnans tillstånd utan en riktad misstanke om funktionspåverkan behöver finnas.

Akuta indikationer är:
• status epilepticus (särskilt icke-konvulsivt)
• kvarvarande medvetandepåverkan efter status epilepticus
• akut encefalopati eller encefalit
• akut påkommen medvetandepåverkan av okänd genes
• infantil spasm (hypsarytmi).

Icke-akuta indikationer är:
• utredning och uppföljning av epilepsi (inklusive långtids-EEG och videometri)
• utredning av vissa demens- och konfusionstillstånd
• utredning av vissa psykiatriska symptom
• körkortsintyg i samband med epilepsi.

Akuta undersökningar utförs inom 2–24 timmar. Inneliggande undersökning utförs inom 1 dygn till 1 vecka (i allmänhet inom 1–2 dagar). För övriga undersökningar, var god se aktuella väntetider.

 
Samtliga undersökningar utförs på vardagar klockan 07.45 till 15.00. Intensivvårdsavdelningarna kan själva påbörja EEG-monitorering även utanför dessa tider. Bedömningen utförs då närmaste vardag eller på helger efter kontakt med jourhavande neurofysiolog. Beredskap för tolkning av EEG-monitorering finns vardagar klockan 8–16 och lördag– söndag samt helgdag, klockan 10–16. För aktuella kontaktuppgifter hänvisas till JourLisa eller regionens växel.

EEG registreringar utförs i:
• Region Östergötland (Linköping och Norrköping)
• Region Jönköping (Jönköping, Eksjö och Värnamo)
• Kalmars län (Kalmar och Västervik).

Bedömning av EEG sker av läkare på Neurofysiologiska kliniken i Linköping och en läkare i Jönköping.