Region Östergötland

Evoked potentials

Evoked potentials (cerebrala reaktionspotentialer) är en mätning av den elektriska  potentialskillnaden i nervsystemet som följer av ett stimuli, till skillnad från de spontana potentialskillnader som man mäter med EEG och EMG. Evoked potentials avspeglar nervbanornas funktionella tillstånd. Med hjälp av evoked potentials kan man diagnosticera sjukdomar som påverkar fortledningsförmåga i olika bansystem från eller till perifera organ, genom ryggmärgen och hjärnstammen , till eller från hjärnbarken. Evoked potentials används för att diagnostisera sjukdomar i ryggmärgen och hjärnstammen samt för övervakning under rygg- eller neurokirurgiska ingrepp.