Region Östergötland

Ledning och organisation

Neurokirurgiska kliniken US

 

Verksamhetschef
Jan Hillman

jan.hillman@regionostergotland.se

Tel: 010-103 00 00

Biträdande verksamhetschef
Per M Karlsson

per.m.karlsson@regionostergotland.se

Tel: 010-103 00 00


 

Vårdchef
Carina Folkesson

carina.folkesson@regionostergotland.se

Tel: 010-103 00 00

Vårdavdelning 71

NIVA

Vårdenhetschef
Åsa Dahl

asa.dahl@regionostergotland.se

Tel: 010-103 00 00

Vårdenhetschef
Karolina Hjerne

karolina.hjerne@regionostergotland.se

Tel: 010-103 00 00

Monika Ellervik

monika.ellervik@regionostergotland.se

Tel: 010-103 00 00

Medicinskt ledningsansvarig neurokirurg
Överläkare Michael Persson

michael.persson@regionostergotland.se

Tel: 010-103 00 00

Medicinskt ledningsansvarig neurokirurg
Överläkare Oscar Åneman

oscar.aneman@regionostergotland.se

Tel: 010-103 00 00

Medicinskt ledningsansvarig intensivvårdsläkare
Anders Hellsten

anders.hellsten@regionostergotland.se

Tel: 010-103 00 00

Logistikansvarig
Patrik Sturnegk

patrik.sturnegk@regionostergotland.se

Tel: 010-103 00 00