Landstinget i Östergötland

Öron-, näs- och halskliniken

Information för vårdgivare

 

Välkommen till öron-, näs- och halskliniken

Öron-, näs- och halskliniken är en specialitet med verksamhet i Linköping och Norrköping. Vi ingår i Sinnescentrum.

 

Öron-, näs- och halsmottagning US (Region Östergötland intranät)

Öron-, näs- och halsmottagningen ViN (Region Östergötlands intranät)

Hörselvård US 

Hörselvård ViN (Region Östergötlands intranät)

Logopedmottagning 

Tolkcentralen 

Dagkirurgisk dagavdelning ViN (Region Östergötlands intranät)

Operationsavdelning ViN (Region Östergötlands intranät)

Sekretariat ViN (Region Östergötlands intranät)

Adress
Öron-, näs- och halskliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon
010-103 00 00 (växel)

E-post
(Ej patientärenden)